RSS
 

Un singur Pământ

17 Sep

În perioada 16-27 septembrie 2020, Secția Împrumut pentru Adulți a Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila, organizează expoziția documentară “ Un singur Pământ”, pentru a marca Ziua Internațională pentru Conservarea Stratului de Ozon.Ozonul este un gaz ușor albăstrui, cu miros înțepător, alcătuit din molecule triatomice de oxigen. Ozonul stratosferic reprezintă învelișul protector al Pământului și este situat la o altitudine între 15 și 40 km, având rolul de a reține radiațiile ultraviolete biologic nocive din lumina solară.

O dată cu accelerarea dezvoltării industriale, stratul de ozon a început să se degradeze, prin cantitatea tot mai mare de gaze nocive produse la nivel terestru, gaze care, ajunse în atmosferă produc dereglări semnificative în stratul de ozon.Ziua de 16 septembrie a fost declarată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Ziua Internațională a Stratului de Ozon, în memoria zilei de 16 septembrie 1987, zi în care a fost adoptat Protocolul de la Montreal privind interzicerea substanțelor ce diminuează stratul de ozon.

Anul acesta, sărbătorim 33 de ani de când guvernele, oamenii de știință și industria au lucrat împreună pentru a elimina 99% din toate substanțele care epuizează ozonul. Datorită Protocolului de la Montreal, stratul de ozon se vindecă și se așteaptă să revină la valorile anterioare anilor 1980 până la mijlocul secolului. În sprijinul protocolului, amendamentul Kigali, care a intrat în vigoare în 2019, va acționa pentru reducerea hidrofluorocarbonilor (HFC), a gazelor cu efect de seră cu potențial puternic de încălzire climatică și dăunătoare mediului.

Sloganul zilei, „Ozonul pentru viață”, ne amintește nu doar că ozonul este crucial pentru viața pe Pământ, ci și că trebuie să continuăm să protejăm stratul de ozon pentru generațiile viitoare.

Expoziția este realizată de Silvia Iacob, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Ierbarul Verii

21 Aug

Vineri, 21 august, am plantat flori în curtea bibliotecii împreună cu copiii de la Asociația SOS AUTISM Brăila, reprezentată de d-na Ene Adriana. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Erasmus “BIBLIOTECA, motorul incluziunii sociale în comunitate” (2019-1-RO01-KA104-061765), Acțiunea cheie – C.E.S.


Mulțumim d-nului director al bibliotecii, Dragoș Neagu, pentru susținere și colegei Camelia Aurelia Cherciu, coordonatoarea activității!

 
No Comments

Posted in Diverse

 

139 de ani de bibliotecă publică la Brăila

21 Aug

Poate nici o altă perioadă din istoria Brăilei nu a fost atât de înfloritoare și propice dezvoltării economice și culturale cum a fost secolul 19. Pe fondul înnoirilor și progresului în toate aspectele vieții, în anul de grație 1881 ia ființă la Brăila prima bibliotecă publică, la inițiativa unor personalități marcante ale urbei precum: faimosul farmacist Constantin Hepites, avocatul Ieronim Gold, prof. Atanasie Popescu și alții.

Efortul comitetului de inițiativă dă roade și pe 23 August 1881 Regele Carol  I al României emite Decretul cu nr. 2134, prin care se autorizează deschiderea și funcționarea, în urbea Brăila, a bibliotecii publice și a muzeului științific.

La fel de important ca și decretul de înființare este primul statut al Bibliotecii care prevedea de la bun început caracterul public al instituției și profilul enciclopedic al colecțiilor. Primul sediu al Bibliotecii a fost Liceul Real, actualmente Colegiul Național Nicolae Bălcescu, al cărui director, Atanasie Popescu, aflat și în postura de responsabil al bibliotecii a organizat cataloagele și fondul de carte. De-a lungul  timpului biblioteca a slujit comunitatea aproape permanent, aceasta fiind închisă numai în timpul perioadei de ocupație a Brăilei din primul Război Mondial, când a și pierdut o parte importantă a colecției de documente. Prin eforturile deosebite și strădania lui Atanasie Popescu biblioteca este reorganizată și își reia activitatea.

Carte poștală aflată în colecțiile bibliotecii

În decursul timpului instituția a funcţionat în diferite locații și sub diferite denumiri: Biblioteca Publică a comunei, Biblioteca Populară, Biblioteca Centrală a raionului Brăilei, Biblioteca Municipală, iar de la centenar, din 1981, s-a numit Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila.

Dintre momentele importante ale evoluției sale ca instituție info-documentară merită să amintim anul 1961când a avut loc organizarea științifică a colecțiilor și se adoptă accesul liber la raft al utilizatorilor, precum și anul 1970 când fondul de carte este așezat pe formate, iar cataloagele generale și speciale devin surse indispensabile de informare pentru utilizatori.

Datorită extinderii colecțiilor în 1972 Biblioteca primește un sediu nou situat în Piața Poligon nr. 4, unde funcționează până în 1994, când primește un spațiu provizoriu, dar cu o suprafață generoasă în Casa Tineretului.  Un pas important pentru informatizarea bibliotecii are loc în 1996, când începe utilizarea bazelor de date în activitatea biblioteconomică, utilizându-se cataloagele electronice în detrimentul celor pe fișe. Concomitent începe activitatea de digitizare a publicațiilor periodice și se asigură accesul la Internet pentru comunitate. Din anul 2000 tranzacțiile de împrumut a documentelor către utilizatori se fac în sistem automatizat.


Biblioteca a funcționat provizoriu în spaţiul din Casa Tineretului în perioada 2004-2013

În 2013 instituția se mută într-un spațiu extins și modernizat specific activității de bibliotecă, un spațiu ce răspunde nevoilor tot mai complexe ale comunităţii privind lectura şi informarea.

În acest moment biblioteca îşi desfăşoară activitatea în trei corpuri de clădire, ce ocupă o suprafaţă de 3.700 mp, delimitată de străzile Oituz, Piaţa Poligon, str. Belvedere.

Clădirea de patrimoniu, structurată pe două nivele, este construită în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în stil neoclasic, sub forma unei case boiereşti, fiind ridicată şi locuită de familia Alexandrescu, importanţi negustori din portul Brăila. Picturile interioare și plafoanele sunt spectaculoase, pictate în diverse stiluri: rococo, grecesc, oriental. La parter predomină pictura în stil rococo, cu excepţia unei încăperi, camera maură, cu plafonul pictat în stil oriental. Coloanele de la parter sunt îmbrăcate în marmură, iar oglinda scării interioare este concepută în stil veneţian. Avariată puternic de cutremurele din 1977, 86 și 90, clădirea a beneficiat în anii 2003-2004 de lucrări complexe de consolidare, conservare și restaurare, reușindu-se cu măiestrie recuperarea fondului decorativ original. Aici funcționează Secția Împrumut carte pentru adulți, la parter aflându-se colecțiile de beletristică română și străină, iar la etaj cărți din alte domenii ale cunoașterii.

Concomitent cu restaurarea clădirii de patrimoniu din Str. Oituz au început lucrările de reabilitare a clădirii din strada Belvedere nr. 3, în cadrul aceluiaşi proiect. Aici s-au amenajat noi servicii destinate utilizatorilor în cadrul secţiilor: Centrul Multilingv şi Colecţii Speciale. Fond Tradiţional și Depozit Legal.

Al treilea corp al Bibliotecii, care este cel mai nou  a fost inaugurat în 12 septembrie 2013. Clădirea a fost realizată printr-un program de finanţare din partea Uniunii Europene, fiind singura bibliotecă din țară care s-a bucurat de o astfel de investiție, în valoare de 2,8 mil. euro. Construcţia, compusă din subsol şi 3 nivele găzduiește compartimentele tehnice (etajele 2,3), Sala de Lectură (et. 1), Mediateca, Ludoteca și Punctul de înscriere (parter). La subsol sunt depozitele secţiilor de împrumut, Depozitul general de Publicații aferent Sălii de Lectură şi Depozitul Legal.

La ceas aniversar, când Brăila sărbătorește 139 de ani de bibliotecă publică, ne întoarcem cu gândul de recunoştinţă la toţi cei care au contribuit la nașterea și evoluția ei. La mulți ani bibliotecii și oamenilor care o slujesc!

Laura Caplea, bibliotecar

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Bardul din Mircești

20 Aug

În perioada 21 august-15 septembrie 2020 Secția Împrumut pentru Adulți a Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila organizează o expoziție documentară dedicată marelui scriitor Vasile Alecsandri. Expoziția intitulată Bardul din Mircești conține volume aflate în colecțiile bibliotecii (teatru, poezie, proză, drame).

Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821, Bacău — d. 22 august 1890, Mirceşti, judeţul Iaşi)) poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România. Ca scriitor, a debutat în 1840, cu nuvela “Bucheti”, publicată în “Dacia literară”, și cu piesa “Farmazonul din Hîrlău”.

Ca poet de limba română apare pentru prima dată în 1843 în “Calendar pentru poporul românesc”. Vasile Alecsandri a contribuit la fondarea și dezvoltarea a numeroase specii literare și a publicat prima mare culegere de poezie populară românească. Descoperirea poeziei populare va marca destinul său de scriitor și va avea consecințe asupra întregii dezvoltări a literaturii noastre din secolul trecut. Influențat de folclor a publicat “Doine” și “Lăcramioare”, a scris despre evenimentele istorice ale țării noastre în “Legende” și “Ostașii noștri”; a celebrat mișcarea ciclică a anotimpurilor în “Pasteluri”.

Alecsandri a creat și a dus la celebritate pastelul – o specie a genului liric cunoscută numai în literatura română. Prin traducerile în limbile franceză, germană, engleză ale poeziilor populare sau ale unora din poeziile originale, Alecsandri se numără și printre primii noștri scriitori moderni a căror operă a devenit accesibilă străinătății. Poet echilibrat, discret, dar vibrând în fața frumuseții, sensibil la farmecul naturii, dar și la sugestiile rafinate ale unui obiect de artă, Alecsandri rezistă cel mai bine trecerii timpului tocmai în asemenea poezii în care manifestă calitatea reală a talentului său.

Expoziția este realizată de Florentina Petcu, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Filă cu filă – informare și documentare

17 Aug

Revista Historia nr. 223/august 2020 ne oferă o nouă incursiune în istorie, în acest număr fiind abordate subiecte despre: lada de zestre – un simbol al satului (Iozsef Kozma și Florina Oprea), pierderea Ardealului de nord de către România în anul 1940 (Dan Felcan), relațiile româno-germane și Dictatul de la Viena (Manuel Stănescu), sau despre prezența aviației sovietice și a celei maghiare deasupra României în 1940 (Alexandru Armă) ori despre Constantin Brâncoveanu (Andrei Pippidi) sau Bucureștii Brâncoveanului (Andrei Pippidi) etc.

Colecția revistei Historia poate fi citită la Sala de Lectură.

Coordonator rubrică: Elisaveta Drăghici, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a câștigat un nou proiect european

14 Aug


Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila va implementa până la data de 30.11.2022 un nou proiect european intitulat: Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-RO01-KA104-078169. Managerul proiectului este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul în cadrul Bibliotecii.

Proiectul continuă în mod firesc preocupările începute prin proiectele anterioare, mai ales Biblioteca, motorul incluziunii sociale în comunitate, proiect ce are aceeași sursă de finanțare. Prin noul demers, instituția noastră își propune să favorizeze accesul la informare și educație non-formală, prin activități culturale, pentru persoane dezavantajate din orașul și județul Brăila – prin activități culturale, ateliere de lucru, dezbateri, sesiuni de informare, metode non-formale de învățare etc. Definiția persoanelor dezavantajate pe care o agreem este cea din OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, unde categoria defavorizată este definită ca fiind „acea categorie de persoane care fie se afla pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor identitare fata de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere si marginalizare” (art. 4).

Prin proiect vom contribui la favorizarea integrării sociale a minim 1.000 persoane dezavantajate (inclusiv adulți cu probleme neuro-motorii și cu afecțiuni psihice) prin organizarea de evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință (cămine de bătrâni, spitale, centre de plasament, case de tip familial) ori la domiciliul beneficiarilor (pentru copii cu cerințe educative speciale).

 
No Comments

Posted in Diverse

 

COLIBLITE, la final

12 Aug

Miercuri, 12 august 2020, a avut loc Webinarul gratuit – „Împreună pentru comunități digitale dezvoltate-experiența bibliotecilor publice în proiectul COLIBLITE”– organizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în parteneriat cu Asociația ActiveWatch.
Webinarul s-a adresat bibliotecarilor și cadrelor didactice care își doresc să afle informații despre cum pot contribui prin discuții și activități la dezvoltarea comunităților noastre, inclusiv prin utilizarea tehnologiei.

Webinarul a cuprins și prezentări interactive simultane despre următoarele teme: hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de informații (fake news), jocurile online ca instrument de educație și gestionarea timpului petrecut în fața micului ecran.
La Webinar au participat și colegele noastre Dana Ciutacu și Doinița Stanciu, formatori în cadrul proiectului.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Filă cu filă – informare și documentare

12 Aug

De la programe de studii de limbă chineză până la curiozitatea de a afla mai multe despre cultura și limba chineză în spațiul românesc pare să fie un drum deja bătătorit. Provocarea de a afla despre limba și cultura chineză este lansată de Caietele Confucius.Publicația CAIETELE CONFUCIUS (am primit la Sala de Lectură nr. 6/2020) se află la al treilea an de existență și este publicată sub egida Institutului Confucius al Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Clasei Confucius a Liceului de Arte „Sigismund Toduță” Deva și a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.Redau câteva titluri de articole cuprinse în paginile revistei, selectate aleatoriu: „Frumusețe în diversitatea: limba și cultura chineză în Valea Jiului” – autor: prof. univ. dr. ing. Ioel Samuel Vereș; „Confucius, părintele societății tradiționale chineze” – autor: Marius-Marin Lupu; „Educație și tradiție română-chineză în județul Hunedoara” – prof. dr. Mihaela Manolea, „Ningbo University” – autor: Wey Shuya ș.a.

Revista poate fi solicitată la Sala de Lectură.

Rubrică întocmită de Elisaveta Drăghici, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

OLIMPIADA DE BENZI DESENATE – ediția I, 2020

12 Aug

Dragilor, vă invităm să participați la proiectul internațional „Olimpiada de benzi desenate”, proiect desfășurat sub egida ANBPR (Asociația Bibliotecilor și Bibliotecarilor din România) și a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila s-a alăturat acestui proiect, un demers original care aparține autorului de benzi desenate Mihai Ionuț Grăjdeanu.

Olimpiada de Benzi Desenate este un concurs internațional de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și conștientizare a valorilor culturale naționale , europene și internaționale în rândul elevilor din mediul de viață primar, gimnazial și liceu.
Tema acestei ediții : „ Povestea inelelor olimpice” (ținând cont că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la prima prezentare oficială a steagului olimpic).
Concursul se adresează elevilor claselor I-XII, pasionați de grafică și benzi desenate.
Fiecare participant va realiza o lucrare de bandă desenată pe o singură pagină (format A4 pentru clasele I-VI și format A3 pentru clasele VII-XII).
Lucrarea trebuie să conțină titlul și numele autorului- în partea de sus a lucrării și clasa, școala și orașul- în partea de jos. Fiecare concurent poate participa cu o singură lucrare, originală.
Specificații tehnice : metoda de lucru trebuie să respecte etapele realizării unei benzi desenate : desen în creion, contur, culoare (creioane colorate, carioci, tempera, acuarelă) sau alb-negru cu nuanțe de gri.
Subiectele concursului : spiritul olimpic, valorile olimpismului.
Detalii suplimentare privind acest concurs puteți găsi accesând linkul
:https://www.facebook.com/106987390837966/videos/754870011833749/?epa=SEARCH_BOX

Regulament de desfășurare (ÎNSCRIERILE SE FAC PRIN BIBLIOTECILE DE CARE APARȚIN COPIII.):
1. Condiții de participare: concursul este destinat doar școlarilor și elevilor (clasele I – XII).
2. Specificații tehnice: metoda de lucru trebuie să respecte etapele realizării unei benzi desenate: desen în creion, contur, culoare (creioane colorate, carioci, tempera, acuarelă) sau alb-negru cu nuanțe de gri.
3. Dimensiunea lucrării: format A4 pentru clasele I – VI și format A3 pentru clasele VII – XII.
4. OBLIGATORIU: În partea de sus a lucrării trebuie trecut tiltul poveștii și numele autorului (elevului), iar în partea de jos a lucrării trebuie trecute clasa, școala și orașul / comuna.
5. Participanții vor concura în următoarele grupe:
Grupa A: clasele I – II
Grupa B: clasele III – IV
Grupa C: clasele V – VI
Grupa D: clasele VII – VIII
Grupa E: clasele IX – X
Grupa F: clasele XI – XII
6. Lucrarea trebuie să fie realizată de un singur elev care-și asumă originalitatea subiectului, a poveștii în benzi desenate. Orice idee copiată, va fi eliminată din concurs.
7. Lucrarea de bandă desenată trebuie realizată pe o singură pagină. Fiecare concurent poate participa cu o singură lucrare.
8. Prin completarea formularului de înscriere, participantul (dacă are peste 18 ani), părintele sau tutorele legal (pentru cei sub 18 ani) declară că este autorul unic al lucrării şi posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar lucrarea în speță nu va aduce prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi.
9. Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor.
10. De asemenea, prin încrierea în concurs, școlarul / elevul își exprimă acordul cu utilizarea lucrării, parțial sau integral de către organizatori, în scopul promovării Olimpiadei de benzi desenate, cât și pentru realizarea unor expoziții cu cele mai bune lucrări intrate în concurs.
Se vor acorda premii (insigne, diplome, produse) pentru fiecare grupă de participare: un loc I; un loc II; un loc III. În total vor fi 18 căștigători.
Toți participanții vor primi diplome de participare via e-mail.
Cele mai bune lucrări vor fi expuse în incinta unor muzee și în alte instituții de cultură din țară.
Data și locul galei de premiere se va anunța la o dată ulterioară (sau se va face online, în funcție de condițiile impuse de starea de alertă).


Parteneri: ACADEMIA OLIMPICĂ ROMÂNĂ – filiala Caras Severin, RADIO ROMÂNIA CULTURAL, UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA, ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR din ROMÂNIA, MANGALIA NEWS.
Înscrierea lucrărilor se face la Sectia pentru Copii.Ludoteca până la data de 20 octombrie 2020.
Persoană de contact : Doinița Mihaela Stanciu, 0740681971.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Să ne amintim de … Panait Istrati

10 Aug

Născut în data de 10 august 1884 (numele lui de naștere fiind Gherasim Istrate), Panait Istrati este cunoscut în lumea întreaga. Vom marca aici cei 136 de ani de la nașterea sa prin evocarea unor aprecieri legate de viața și opera literară a scriitorului brăilean venite din partea altor personalități dar și prin consemnarea unei mărturisiri a scriitorului.
Camil Petrescu spunea despre Istrati ca este „un scriitor al specificului românesc” (G. Dimisianu, 2013) iar pentru cititorul brăilean nimic nu e mai plăcut decât să descopere în rândurile scrise de Istrati locuri și obiceiuri brăilene (a se citi „Neranțula”).

Prietenia cu Romain Rolland influențează mult preocuparea de a scrie. Scriitorul francez, de altfel, îndrăgea ceea ce scria Istrati. Despre „Ciulinii Bărăganului” Rolland scria: „Este magnific. De la un capăt la altul. (Dar începutul este epic). Cel mai plin, cel mai perfect din tot ce ai scris. Măiestrie absolută”. (Ionescu, C. și Cornea, L., 1998)
Istrati spunea despre sine: „În ce măsură mă simt eu scriitor român? Aici sunt de spus lucruri frumoase. Eu mă simt numai scriitor român, dar care în loc să cânte în țara lui, dintr-un fluier ciobănesc, a fost, fără voia lui, obligat să cânte dintr-un instrument internațional. Destinul mi-a smuls din mână fluierul – și m-am pomenit suflând în trâmbiță, pe turnul Eiffel.” (Dumitru E.L., 2015)

Cei ce doresc să studieze opera lui Panait Istrati pot consulta „Panait Istrati. Bibliografia” întocmită de Angela Chiriac, lucrare ce conține publicațiile existente în colecțiile Bibliotecii Județene „Panait Istrati„ Brăila.
Elisaveta Drăghici, bibliotecar

 
No Comments

Posted in Diverse