RSS
 

Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate

21 Jan

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila va implementa în perioada 01.12.2020 – 30.11.2022 un nou proiect european intitulat: “Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate”, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-RO01-KA104-078169.

În cadrul proiectului se vor face mobilități în țările programului Erasmus, conform Contractului de Finanțare.

În vederea implementării proiectului, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ PANAIT ISTRATI BRAILA organizează concurs pentru selectarea a 10 (zece) persoane din următoarele categorii de beneficiari ai mobilităților:

– bibliotecari din Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila, care desfășoară activități de relații cu publicul;

– voluntari (vârsta minimă 18 ani) având abilități de lucru cu una sau mai multe categorii de public adult din cele de mai jos:

a) persoane cu deficiențe de văz, auz sau vorbire;

b) persoane cu dizabilități neuro-motorii (retard mental moderat, Sindrom Dawn, Sindromul Asperger, nedezvoltare cognitivă, tulburări psihotice neorganice, elemente autiste etc.);

c) persoane cu afecțiuni psihice;

d) persoane afectate de sărăcie (cu venituri sub pragul subzistenței sau fără venituri);

e) persoane cu risc de analfabetism absolut sau analfabetism funcțional;

f) persoane cu boli cronice grave (cancer, diabet etc): coordonare grup-suport, pentru ca cei bolnavi să își poată duce o viață normală din punct de vedere social și să se poată integra mai bine în societate;

g) persoane cu tulburări de personalitate co-dependentă (TPCd): coordonare grup suport pentru familiile dependenților de alcool, droguri, jocuri de noroc;

h) alte categorii de persoane dezavantajate relevante pentru proiect.

Programul concursului:

– 21 ian. 2021 – publicarea anunțului prin afișare la sediul Bibliotecii și în mediul online;

– 28 ian. 2021, ora 14 – depunerea dosarelor;

– 29 ian. 2021, ora 14 – selecția dosarelor și anunț public cu persoanele selectate;

– 01 feb. 2021, ora 14 – contestații;

– 02 feb. 2021, ora 14,00 – afișarea procesului-verbal cu rezultatele finale. Criterii de selecție:

– participanții au o motivație dovedită prin Scrisoarea de intenție de a participa în proiect;

– participanții se angajează să participe la mobilitate și să realizeze toate sarcinile ce le revin prin proiect.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: Cererea de înscriere, scrisoarea de intenție, CV (format european).

Selecția se va face DOAR pe baza dosarului de înscriere la concurs.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Noutăți la Sala de Lectură

21 Jan

Pentru specialiștii în domeniul asistenței sociale oferim accesul la două lucrări apărute în anul 2020: „Asistența socială bazată pe evidențe” autori Antonio Sandu, Elena Unguru și Ana Frunză și „Competențe profesionale ale asistenților sociali” autori Mihai Bogdan Iovu, Florin Lazăr și Diana Cristea. Ambele cărți au apărut la editura Tritonic.

„Asistența socială bazată pe evidențe”, autori Antonio Sandu, Elena Unguru și Ana Frunză, cu un cuprins bogat, ce se întinde pe 624 pagini, abordează teme (organizate pe capitole) precum: asistența socială ca factor de asigurare a funcționalității sistemelor sociale, istoricul asistenței sociale, teorii sociologice asupra calității vieții, teoria îngrijirii interumane, teoria atașamentului și identității, cercetarea sociologică – fundament al practicii asistenței sociale bazate pe dovezi, microcercetarea în asistența socială bazată pe dovezi, sistemul de abilități, deprinderi și competențe în asistența socială, socială centrată pe valori, lucrul de caz în asistența socială, asistența socială bazată pe puncte tari, supervizarea serviciilor sociale, construcția socială a profesiilor din domeniul asistențial (studiu de caz: profesia de consilier de probațiune).

„Competențe profesionale ale asistenților sociali”, autori Mihai Bogdan Iovu, Florin Lazăr, Diana Cristea este o lucrarea care analizează modele de asigurare a competențelor și recomandări pentru factori de decizie.

Rubrică: Elisaveta Drăghici, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Să descoperim “Misterele lumii antice”

21 Jan

Civilizațiile antice ne-au lăsat drept moștenire o mulțime de taine și mistere. Există o sumedenie de enigme antice fascinante care încă bulversează comunitatea științifică și care stimulează imaginația celor pasionați de vechile civilizații care au influențat istoria omenirii.

ȘTIAȚI CĂ…?

• Pe 19 septembrie 1991, doi alpiniști germani au descoperit cel mai vechi cadavru uman conservat? Trupul lui a zăcut îngropat în zăpadă peste 5000 de ani, iar scheletul a ajuns să fie cunoscut ca „Otzi”, „Omul ghețurilor”;

• Primele obeliscuri au fost construite în templul zeului soare de la Heliopolis, în perioada Regatului Vechi (circa 2575-2134 î.Hr.)? Obeliscul este un monument din piatră cu vârf ascuțit tăiat în forma unei piramide miniaturale;

• Vechii greci credeau că termenul „sfinx” provine din grecescul „sphingein” (a sugruma)? Se pare însă că adevărata origine este expresia egipteană „shesep ankh” (imagine vie), epitet aplicat sculpturilor și, ocazional, însuși Marelui Sfinx;

• Vechii greci credeau că zeii le vorbesc muritorilor și îi pot îndruma în privința viitorului?;

• Cea mai veche mumie din mlaștini – Femeia din Koelbjerg, din insula daneză Fyn – datează de la începuturile Mezoliticului, cu aproximativ 10 000 de ani în urmă?;

• Templul lui Apollo din Delfi era centrul celui mai celebru oracol al lumii antice?;

• Celții erau atât de avansați, încât romanii au adoptat multe din inovațiile lor: butoaiele, metodele de construire a corăbiilor, zalele și modelul de coif?;

• Avebury este cel mai mare cerc de piatră din Europa? Monumentul conține trei cercuri de piatră, în jurul satului Avebury, în sud-vestul Angliei;

• „Omul din Gilbraltar” a fost unul din primii neandertalieni descoperiți, dar printre ultimii supraviețuitori?

Sursa: CELE ȘAPTEZECI DE MARI MISTERE ALE LUMII ANTICE, Enciclopedia RAO, 2008. Acest volum este o călătorie în jurul lumii în căutarea unora dintre cele mai mari mistere ale trecutului uman. Documentul poate fi consultat la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene.

Rubrică: Damian Carmen, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

În cadru … arta fotografică

19 Jan

Fotografia, fie că este făcută de un amator, fie că este realizată de un profesionist, a devenit parte a existenței noastre, mărturie a unor momente istorice ori a obișnuitelor întâmplări din viața fiecăruia, imortalizând diferite scene ale vieții. Evoluând de la fotografia alb-negru la fotografia color, a constituit de-a lungul timpului o modalitate de comunicare și de păstrare în memorie a unor momente sau imagini care au impresionat.

Există o diversitate de fotografii: fotografia tehnică, documentară, științifică, utilitară, de produs, de jurnalism etc. Se mai vorbește despre fotografia urbană, fotografia de peisaj, de portret, de călătorie, de nuntă etc. Aceasta dovedește complexitatea acestui domeniu dar și frumusețea lui.

Desigur că modernitatea a influențat și această artă, astfel că azi vorbim despre fotografia digitală. Evoluția tehnicii și tehnologiei permite fiecăruia dintre noi să realizeze fotografii cu ușurință, iar celor care au aprofundat cunoașterea procesele de modificare a imaginilor (editare), le-a creat posibilitatea de a obține efecte artistice. Indiferent de modalitatea de realizare, ea continuă să fie un „mijloc de expresie”, cu „un mare număr de posibilități pentru a-și materializa gândurile și simțirile” (Eugen Iarovici).

Mai adăugăm că începând cu anul 2010 în România se serbează Ziua artei fotografice în data de 11 ianuarie. Această zi a fost aleasă în cinstirea lui Carol Popp de Szathmary (1812-1887), recunoscut ca primul fotograf al României.

Această artă a surprinderii realității a stârnit pasiuni și a constituit, în același timp sursă de venit. Realizarea unei fotografii care să poată fi inclusă în aria fotografiilor artistice presupune studiu, multă muncă și investiție în aparatură. Pentru pasionații de fotografie sau pentru cei care profesează în domeniu, oferim cititorilor bibliotecii o serie de cărți dedicate artei fotografie, de la istoria fotografiei, până la realizarea fotografiilor digitale.

Rubrică: Elisaveta Drăghici, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

15 ianuarie – Ziua Culturii Nationale

15 Jan

“Fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci” spunea criticul literar Tudor Vianu.

Mii de pagini de poezie, proză, traduceri, prelucrări şi adaptări, chiar şi o schiţa a unei gra­matici sanscrite sau un dicţionar de rime, compun o operă vastă şi originală, care arată o minte iscoditoare, o bună educaţie filosofică şi o voinţă uriaşă de a stăpâni mai multe domenii. Versurile lui sale au fost citite în aproape toate colţurile lumii pentru că Eminescu a fost tradus în 60 de limbi de pe toate continentele.

Eminescu a fost o personalitate copleşitoare, care „ar fi meritat un Premiu Nobel pentru literatură, din păcate acesta nu se acordă postum”, afirma academicianul Eugen Simion, care a militat pentru ca ziua de 15 ianuarie să fie legiferată drept Zi a Culturii Naţionale.

Laura Caplea

 
No Comments

Posted in Diverse

 

“Trecut-au anii…”

15 Jan

“Trecut-au anii…” expoziția documentară a fost realizată cu ocazia împlinirii a 171 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale Române.

Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; n. 15 ianuarie 1850 – d. 15 iunie 1889) a fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.

Debutează în 1866 cu poezia ,,La mormântul lui Aron Pumnul” scrisă la moartea profesorului său de limba română. La 25 februarie 1866 debutează în revista ,,Familia”, editată de Iosif Vulcan, cu poezia ,,De-aș avea”. Iosif Vulcan îl convinge să-și schimbe numele în Eminescu, nume adoptat mai târziu și de alți membri ai familiei sale. În același an îi mai apar în „Familia” alte cinci poezii.

Creația literară a lui Mihai Eminescu este una vastă, impresionantă, cuprinzând de la poezie la traduceri din limbi străine, piese de teatru, încercări beletristice. Receptiv la romantismele europene din secolele XVIII și XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, creația sa aparținând unui romantism literar relativ întârziat.

Opera sa poetică a fost influențată și de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel. “Luceafărul” lui Mihai Eminescu este cel mai lung poem de dragoste. În 1948 era ales, post-mortem, membru al Academiei Române.

Printre lucrurile mai puţin cunoscute despre Eminescu se numără şi formula sa originală de salut, dar şi modul cum ştia să le răspundă prietenilor. Cu oricine se întâlnea, Eminescu îl saluta cu „Trăiască naţia!”. Poetul era cunoscut ca fiind un patriot adevărat iar prietenii, când îl zăreau, obişnuiau să i-o ia înainte şi îi spuneau ei «Trăiască naţia!». El răspundea atunci răspicat: «Sus cu dânsa!».

Tot pe 15 ianuarie sărbătorim și Ziua Culturii Naționale, care are loc anual în România cu scopul de a promova cultura, arta, și efortul academic.

Expoziție realizată de Florentina Petcu, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Din cronica orașului Brăila

14 Jan

*La 10 iunie 1860 s-a născut la Brăila viitoarea soprană Hariclea Darclée. În anul 2003, la propunerea redacţiei “Monitorul de Brăila” şi a Fundaţiei “Darclée” către Consiliul Local Municipal, “Privighetorea Carpaților” (așa cum a fost supranumită) a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Brăilei. Brăila i-a adus un deosebit omagiu, organizând Concursul Național de Canto ce-i poartă numele, prezidat de soprana Mariana Nicolesco. Prima ediție a Concursului Internațional a avut loc în 1997 și de atunci se repetă la fiecare doi ani;

*La 1832, alături de instituțiile administrației de stat, își începe activitatea Școala Publică cu dascăli plătiți de stat, iar în 1861 se înființează Școala de fete. Se ajunge că, în anul 1906, la Brăila existau 33 de școli (18 primare de stat, 12 primare confesionale, un liceu, o școală de meserii, o școală profesională de fete);

*Între anii 1863-1877 la Brăila au apărut 52 de tipărituri bulgărești sau bulgaro-române;

*La 24 octombrie 1883, la Brăila se înființează Societatea Filarmonică „Lyra”, care a avut o prodigioasă activitate recunoscută pe plan național și internațional. Din primii ani ai existenței sale, și-a asumat răspunderea organizării vieții muzicale a orașului Brăila. Membri fondatori au deschis o școală de muzică, au pus bazele unui cor mixt și a unei orchestre simfonice.

Surse:

– Atlas istoric al orașelor din România-Brăila, coord. Ionel Cândea și Dan Dumitru Iacob. Acest document se află în colecția Sălii de Lectură.

– MONITORUL DE BRĂILA, număr volum: an 8, Nr. 172 / 26-27 iul 2003, p. 5

Rubrică: Monica Ionescu, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

LIMBA ROMÂNĂ și expresiile ei

14 Jan

Limba română este o limbă bogată și plină de inventivitate care cuprinde o mulțime de expresii, care mai de care mai ciudate. Cele mai multe expresii românești sunt atât de vechi încât unele cuvinte nu își găsesc definiția într-un dicționar modern al limbii române, altele au explicații legate de anumite evenimente sau credințe populare vechi.

În limbajul lor curent românii obișnuiesc să folosească multe expresii, dar puțini știu cu adevărat de unde provin. Vă propunem o trecere în revistă a unora dintre cele mai populare sintagme.

ȘTIAȚI CĂ…?

*Ți-a mâncat pisica limba? – întrebarea vine din Imperiul asirian, când inamicilor capturați li se tăia limba. Limbile erau folosite pentru a hrăni pisicile regilor;

*In vino veritas – se traduce prin „adevărul stă în vin” și provine din Grecia antică, când cei bănuiți de fapte dizgrațioase erau îmbătați de autorități și anchetați mai apoi, considerându-se că vor spune adevărul sub influența alcoolului;

*A trăi ca în sânul lui Avraam – semnifică a avea o viață fericită. Provine din Evanghelia lui Luca, unde se spune că Lazăr a murit și a fost dus în sânul lui Avraam, adică în paradis;

*A avea limba ascuțită – cu sensul de a fi răutăcios, a spune lucruri care îi pot deranja pe ceilalți. Este o aluzie la limba șarpelui, care este ascuțită și bifurcată, posesorul ei fiind considerat un simbol al răului și al vicleniei;

*O întorci ca la Ploiești – semnifică nehotărârea și a apărut deoarece orașul Ploiești este un nod feroviar important din România, astfel că toate trenurile care veneau din București și se îndreptau către Transilvania erau nevoite să oprească la Ploiești, unde locomotiva era decuplată de garnituri;

*A te culca odată cu găinile – se referă la a adormi devreme, pentru că găinile se duc la culcare pe înserat, uneori chiar înainte de a apune soarele;

*Ochi pentru ochi – este o expresie folosită în semn de solidaritate, fiind cunoscută și ca „legea Talionului”, adică „viață pentru viață, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi”. Făcea parte din legislația antică mozaică.

Sursa: „LUMEA”, nr.12, 2020, revistă magazin pe care o puteți studia la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene Brăila.

Rubrică: Carmen Damian, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Noutate editorială – Revista Ex Libris nr. 14/2020

13 Jan

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila anunță apariția unui nou număr al revistei proprii, Ex Libris, nr. 14/2020.

Din sumar: activități la Ludoteca virtuală; proiecte incredibile la Makerspace; donație – Elena Voinea; povestea fetițelor de la Nino Nino; parteneriate de succes cu unități de învățământ preșcolar; portrete de voluntari – Luminița Filipoiu, psiholog și Maria Cristina Cabăț; bucăți de istorie locală – Societatea „Carpații”, portul, tradițiile și cultura grecilor; proiecte ale instituției – Parcul, beciul, dar și noi activități în proiecte Erasmus+; ateliere de scriere creativă, concursuri naționale și evenimente dedicate liceenilor.

Alături de aceste informații regăsiți și trei portrete ale unor bibliotecari – Mihaela Lungu, Daniela Munteanu și Silviu Gheorghe.

Nu în ultimul rând vă prezentăm și câteva dintre titlurile noi pe care le puteți împrumuta din colecțiile bibliotecii, dar și o scurtă poveste realizată de unul dintre participanții la Atelierul de scriere creativă organizat de instituția publică.

Revista în format electronic poate fi consultată aici:

https://www.bjbraila.ro/wp-content/uploads/2020/12/exlibris-14-2020.pdf

Lectură plăcută!

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Proiect Național de Scriere Creativă “FANTEZII LITERARE”

13 Jan

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a transmis juriului concursului național Fantezii literare, vineri, 18 decembrie 2020, cele 36 de povești realizate de copiii înscriși la atelierele de creație din cadrul celor 9 biblioteci participante la Proiectul Național de Scriere Creativă „FANTEZII LITERARE”.

La începutul lunii martie 2021 vom avea punctajele pentru fiecare poveste în parte, pe care le vom face cunoscute tuturor. Pe baza acestora vor fi acordate premiile: I, II, III și cele 2 mențiuni, urmând a fi realizată și antologia care va cuprinde poveștile participante.

Mult succes tuturor celor care au un text în concurs!

 
No Comments

Posted in Diverse