RSS
 

ACROSTIHURI ECOLOGICE – concurs național de creație literară

08 Jan

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ

”ACROSTIHURI ECOLOGICE”, EDIȚIA a III- a, 2018 – 2019

 1. a) Tema concursului: ”ecologie şi protecţia mediului “
 2. b) Calendarul concursului
 • 3 decembrie 2018 – lansarea concursului;
 • 10 – 21 decembrie 2018 – selectarea materialelor pentru concurs de către profesorii coordonatori din fiecare școală participantă;
 • 14 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019 – înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” , Brăila.
 • 28 februarie – 1 martie 2019 – jurizarea lucrărilor înscrise în concurs;
 • 11 martie 2019 – publicarea tabelului cu rezultate pe site-ul Bibliotecii ”Panait Istrati”, Brăila;
 • 31 mai – 14 iunie 2019 – acordarea/trimiterea diplomelor profesorilor și elevilor.
 1. c) Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității ;
 2. d) Parteneri : instituțiile și școlile partenere din proiect ;
 3. e) Descrierea activității : Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor.

Categorii de vârstă: A : 8 – 11 ani ; B : 12 – 15 ani ; C: 16 -19 ani

Secţiuni:

 1. Creație literară acrostihuri ecologice în limba română

Concurenţii vor realiza poezii cu rimă (de preferință) sau în vers liber, versurile având „în cap“ literele dintr-un cuvânt sau mai multe cuvinte din câmpul semantic al temei date. De exemplu, vor realiza o poezie unde prima literă a fiecărui vers să compună cuvântul SUSTENABIL/PĂDURE/TURISM/ ANTREPRENOR sau să conțină un îndemn (NOI PROTEJĂM MEDIUL! / ANTREPRENORI SALVAȚI PĂDUREA!, etc.).

Creaţiile literare vor respecta: redactarea – maxim o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşit se vor specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, orașul / judeţul, numele cadrului didactic coordonator.      

Criterii de evaluare/jurizare:

 • aşezarea în pagină, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea ortografia şi vocabularul  utilizat;
 • munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese;
 • gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată;
 • stimularea creativităţii elevilor;
 • punctaj maxim – 100p (încadrarea în temă – 40p, mesajul integral al creaţiei – 30p, armonizarea cuvântului de pe verticală cu conţinutul de pe orizontală – 30p).
 • vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului;

 

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Lucrările împreună cu Fișa de înscriere și un plic A4 autoadresat și timbrat se expediază pe adresa:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”, Str. Şcolilor Nr. 15, loc. Brăila, jud. Brăila cu menţiunea pentru Concursul “ Acrostihuri ecologice”/ în atenția doamnei prof. Daniela Urse.

*În plicurile autoadresate se trimit diplomele pentru copiii premiați cu premiile I, II, III și mențiuni ! Diplomele de participare pentru elevi și profesori se trimit doar online pe adresele de mail specificate în fișele de înscriere! Profesorii care nu trimit plicuri autoadresate şi au elevi premiaţi vor primi diplomele tot online!

*Profesorii participanţi din Judeţul Brăila pot ridica diplomele de la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Brăila – Ludotecă.

* Lucrările trimise nu se returnează !

* Pentru informații suplimentare: danielle78ro@yahoo.com;

*Concursul este propus pentru CAEN 2019

 
 

Leave a Reply