RSS
 

Aniversare: 134 de ani de Bibliotecă publică la Brăila – Află de aici care au fost cele mai reprezentative evenimente din istoria instituției

24 Aug
  • Pe 23 august 2015 se împlinesc 134 de ani de la întemeierea Bibliotecii Publice și a Muzeului Brăilei prin Decretul Regal Nr. 2134 din 23 august 1881 dat de Carol I la Palatul Peleş din Sinaia

 

Biblioteca publică marchează cei 134 de ani de la înființare printr-o expoziție fotodocumentară aflată la parterul Secției de Împrumut carte pentru Adulți ce se intitulează Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila – Arc peste timp. Vitrinele expoziționale conțin: calendarele culturale anuale, documente editate de instituție, Caietele Balcanica, volumele aniversare – 125 și 130 de ani de bibliotecă publică la Brăila și medalii aniversare. Expoziția, organizată de bibliotecara Doina Brăileanu, este deschisă publicului până pe 21 septembrie 2015.

Infiintare initial

 

 

Scurt istoric

Ideea înființării bibliotecii brăilene și a muzeului a apărut încă din 1880, când pe 3 noiembrie a avut loc alegerea, de către profesorii Gimnaziului Real, a unui comitet de inițiativă format din Constantin C. Hepites (farmacist), Ieronim Gold (avocat), Christodul Suliotti (doctor în litere și filozofie), Ștefan C. Hepites (profesor), Zamfir C. Zamfirescu (profesor).

Pe 9 noiembrie 1880 comitetul votează “Statutele pentru înființarea Bibliotecii publice și a Museului științific din Brăila”, redactate de profesorul Atanasie Popescu, director al Gimnaziului Real.

Pe 3 ianuarie 1881 se votează “Regulamentul pentru biblioteca și museul din Brăila” și se alege comitetul administrativ alcătuit din: Radu S. Campiniu, primarul orașului, președinte de drept, Șt. C. Hepites și Ieronim Gold, din partea comitetului de inițiativă, Atanasie Popescu și Ion Guliotti, din partea gimnaziului și preotul econom Cosma Moșescu, din partea învățământului primar.

Pe 23 august 1881, se promulgă, de către Regele Carol I, Decretul nr. 2134, prin care „se autorizează deschiderea și funcționarea în urbea Brăila, a bibliotecii și a museului științific”, care funcționează pentru început în localul Liceului Real din strada Rubinelor.

Infiintare 2

“Această bibliotecă este croită și organizată pe un sistem enciclopedic, având adică să cuprindă cărți vechi și noi de toate genurile literare și științifice, manuscrise, documente, etc. și fiind destinată pentru tot felul de muncitori intelectauli și în genere pentru popor. Biblioteca și un început de Museu fură așezate într’o cameră, destinată drept locuință directorului, în localul suszisului gimnaziu de pe str. Rubinelor, unde a și luat ființă către sfârșitul anului 1880 și de unde a funcționat pânăla 1886 când am mutat’o în localul cel nou la Liceul depe Bulevardul Cuza”, mărturisea profesorul Atanasie Popescu, membru fondator, în februarie 1935, în publicația „Biblioteca și Muzeul municipiului Brăila: istoric” aflată în patrimoniul Colecțiilor Speciale din cadrul Bibliotecii Județene„Panait Istrati” Brăila.

De-a lungul anilor biblioteca își schimbă sediul și începând cu 1910 „trece în proprietatea de drept statutar a Primăriei de Brăila care o duce pe strada Rubinelor”, după cum consemnează profesorul Atanasie Popescu.

Infiintare 1

În 1920 Biblioteca publică este reorganizată atât din punct de vedere al colecțiilor, cât și din punct de vedere al evidenței și instrumentelor de informare, fiind mutată în localul Liceului „Nicolae Bălcescu”. În 1950, Biblioteca comunală, a cărei titulatură alterna, în ultima vreme, cu Biblioteca Publică Brăila, primește denumirea de “Biblioteca Centrală Flacăra Roșie a Raionului Brăila”, fiind totodată mutată pe strada Galați, nr. 1. În 1955 biblioteca este mutată în imobilul din strada Călărașilor, nr. 27, unde funcționa Palatul Culturii. În perioada următoare Biblioteca se reorganizează și trece prin transformări deosebite. În 1972, Consiliul Popular al Municipiului Brăila hotărăște, datorită extinderii colecțiilor, dar și a stării precare a Palatului Culturii, mutarea Bibliotecii într-un imobil situat în Piața Poligon, nr. 4.

În 1981, pe 14 octombrie, Biblioteca primește numele marelui scriitor brăilean “Panait Istrati” – Aviz nr. 5443/1981 al Comisiei Centrale de Denumiri. În perioada 9 – 12 decembrie 1981 are loc sărbătorirea Centenarului Bibliotecii publice, ocazie cu care s-a realizat monografia Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, autori – Toader Buculei și Octavian Procopie.

În 1994 primește un nou spațiu, cu titlu provizoriu, Casa Tineretului, pe Calea Călărașilor, nr. 54. La începutul lunii februarie 1996, Consiliul Local al Municipiului Brăila, atribuie Bibliotecii, în folosință gratuită, imobilele din strada Belvedere nr. 3 și 5, în vederea extinderii și reorganizării.

În 2003, clădirile Bibliotecii din Piața Poligon, nr. 4 și str. Belvedere nr. 3, aflate în patrimoniul cultural național, intră în consolidare și restaurare, în cadrul unui proiect Phare Ricop, cofinanțat de Consiliul Județean Brăila. În 2011 a fost semnat contractul de finanțare și au început lucrările la proiectul de reintegrare a secțiilor bibliotecii în zona Clădirilor din Piața Poligon, iar în 2013, toate secțiile Bibliotecii s-au reunit în zona Centrului vechi, unde funcționează și în prezent.

Infiintare 3

Date suplimentare despre istoria și transformările prin care a trecut Biblioteca publică puteți afla accesând documentele aflate în vitrinele expoziționale.

De la vechi la nou – servicii oferite

În ciuda tumultoaselor mutări, Biblioteca publică a deservit comunitatea în toată această perioadă și a încercat să fie în pas cu solicitările, astfel încât, serviciile oferite în prezent sunt cu mult diferite față de cele de bază. În 1908, Biblioteca dispunea de două cataloage – unul alfabetic, pe registre și unul tematic, pe fișe, întocmite de Atanasie Popescu. Pe 28 ianuarie 1919, același profesor adresează Primăriei un protest prin care își manifestă nemulțumirea față de situația deplorabilă în care se găsea Biblioteca după ce, în perioada războiului, colecțțile sale fuseseră mutate, pierzându-se astfel multe cărți tipărite, manuscrise, piese de mobilier. În demersul său, Atanasie Popescu face propuneri concrete pentru repunerea în funcțiune a Bibliotecii care va fi reorganizată abia în jurul anului 1920.

În decembrie 1925 se adoptă un nou „Regulament al Bibliotecii Publice și Muzeului Comunal al Brăilei”, tot din inițiativa lui Atanasie Popescu, acum membru în Comitetul interimar. În 1948 colecțiile Bibliotecii sunt epurate și se reinventariază numai “cărțile cu conținut democratic și progresist”. În 1950 biblioteca publică oferea utilizatorilor doar împrumut de cărți la domiciliu. În 1953 se diversifică activitatea fiind înființate două noi secții – sala de lectură și secția pentru copii.

Începând cu 1961 Biblioteca se reorganizează, în vederea adoptării accesului liber, la raft, al cititorilor, iar doi ani mai târziu se inițiază întocmirea unui catalog alfabetic, structurat pe grupe de vârstă, corespunzător organizării colecțiilor la secția pentru copii.

Infiintare

În perioada 1970 – 1971 se constituie depozitul general, aferent sălii de lectură și se elaborează, sub îndrumarea specialiștilor Bibliotecii Centrale de Stat, cataloagele obligatorii pe fișe, dar și catalogul alfabetic de serviciu, pentru uz intern. Totodată se constituie Fondul Brăila.

În 1991 are loc primul concurs național de Ex Libris, prilejuit de sărbătorirea Centenarului nașterii lui Dumitru Panaitescu-Perpessicius.

Pe 1 iunie 1992 are loc prima ediție a concursului de creație literară pentru copii “Universul copilăriei”. În octombrie 1997 se inițiază ciclul de manifestări culturale Zilele Bibliotecii Județene “Panait Istrati”, iar în septembrie anul următor, prin sprijin financiar din partea Fundației „Soros”, se achiziționează aplicația integrată de bibliotecă TinLIB.

Începând cu 1999 se extinde automatizarea serviciilor la secțiile de relații cu publicul, prin facilitarea accesului utilizatorilor la baza de date – catalogul electronic și se inițiază noi baze de date – utilizatori înscriși, bibliografie locală. În plus, în aprilie, același an, sediul central al bibliotecii este conectat la internet. Din ianuarie 2000, tranzacțiile de împrumut a documentelor către utilizatori se fac în sistem automatizat, iar din 2001 se extinde activitatea de informare bibliografică prin înființarea Secției de Referințe Electronice și Internet. În 2002 are loc conectarea filialelor din cartierele Brăilița, Nedelcu Chercea și Radu Negru la rețeaua informatică a bibliotecii și un an mai târziu se realizează pagina web a bibliotecii, în administrare proprie.

În noiembrie 2004 Biblioteca Județeană coordonează prima ediție a manifestărilor “Festivalului Șanselor Tale”, iar în decembrie are loc inaugurarea Centrului Cultural American din strada Belvedere nr. 3, creat la inițiativa Clubului “Rotary”, Clubului „Newburry Park” (SUA), cu sprijinul Consiliului Județean Brăila. În 2005 filialele din cartiere sunt conectate la internet și în iulie se finalizează proiectul „Sistem integrat de bibliotecă” finanțat de USAID, prin care s-au realizat Catalogul Colectiv Național al Bibliotecilor Publice din România și prima bibliotecă virtuală.

În aprilie 2006 se încheie catalogarea retrospectivă a cărților apărute în perioada anterioară anului 1996 și la mijlocul anului se realizează inventarierea periodică a colecțiilor din Secția de Împrumut pentru Adulți pentru prima dată în sistem automatizat, folosindu-se aplicația TinLIB.

În aprilie 2007 debutează “Festivalul Poeților din Balcani”.

balcanica

În 2008 începe colaborarea, alături de Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, în cadrul proiectului național Biblioteca Digitală a României parte a Bibliotecii Digitale Europene.

În 2009 participă din prima rundă la Programul Național Biblionet, iar începând cu 2010 este abordată o nouă etapă privind standardizarea sistemului integrat de bibliotecă ToREAD, realizând astfel posibilitatea integrării de servicii noi având la bază Internet-ul. De asemenea se începe digitalizarea sistematică a publicațiilor despre Brăila din cadrul colecțiilor urmând a fi adăugate într-o bibliotecă digitală asociată catalogului on-line.

În 2011 se realizează integrarea catalogului de bibliotecă în “Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Publice din România”, se finalizează descrierea bibliografică a tuturor colecțiilor bibliotecii, se finalizează digitizarea cotidianul “Înainte” 1944 – 1989, proiect unic la nivel național prin amploare și modalitatea tehnică de realizare. Totodată se finalizează proiectul EDLocal Biblioteca având integrate în “Europeana” peste 3.000 de obiecte digitale. În aceeași perioadă începe derularea programelor de tip social și de alfabetizare informatică.

În 2015 povestea continuă, iar oferta de servicii aflate la dispoziția utilizatorilor este extrem de bogată, ea putând fi consultată pe site-ul Bibliotecii Județene Panait Istrati – www.bjbraila.ro.

Teodora Soare

 
 

Leave a Reply