RSS
 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a câștigat un nou proiect european

14 Aug


Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila va implementa până la data de 30.11.2022 un nou proiect european intitulat: Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-RO01-KA104-078169. Managerul proiectului este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul în cadrul Bibliotecii.

Proiectul continuă în mod firesc preocupările începute prin proiectele anterioare, mai ales Biblioteca, motorul incluziunii sociale în comunitate, proiect ce are aceeași sursă de finanțare. Prin noul demers, instituția noastră își propune să favorizeze accesul la informare și educație non-formală, prin activități culturale, pentru persoane dezavantajate din orașul și județul Brăila – prin activități culturale, ateliere de lucru, dezbateri, sesiuni de informare, metode non-formale de învățare etc. Definiția persoanelor dezavantajate pe care o agreem este cea din OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, unde categoria defavorizată este definită ca fiind „acea categorie de persoane care fie se afla pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor identitare fata de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere si marginalizare” (art. 4).

Prin proiect vom contribui la favorizarea integrării sociale a minim 1.000 persoane dezavantajate (inclusiv adulți cu probleme neuro-motorii și cu afecțiuni psihice) prin organizarea de evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință (cămine de bătrâni, spitale, centre de plasament, case de tip familial) ori la domiciliul beneficiarilor (pentru copii cu cerințe educative speciale).

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply