RSS
 

Brăila – Primele alegeri parlamentare din România Mare

29 Apr

Chiar dacă declarația de unire a Basarabiei și mai ales Rezoluția de unire a Transilvaniei cu România enunțau drept prioritate acordarea dreptului de vot pe criteriul egalității între sexe, legislația electorală din toamna anului 1918 și modificările ulterioare, repetate, chiar pe parcursul anului 1919, au prevăzut doar votul universal masculin. Femeile din România încă nu obținuseră acest drept la sfârșitul Primului Război Mondial, deși în multe state europene, precum în Marea Britanie, Austria, Danemarca, Suedia, Germania, Cehoslovacia etc., femeile au dobândit dreptul de a vota în anii 1918 – 1919.

Dacă orașul Brăila a fost un simbol al liberalismului și capitalismului românesc în formare, teritoriul rural al Brăilei reflecta cu deplină acuratețe realitățile din societatea românească. Răscoala din 1907, care și-a avut momente dramatice și în județul Brăila, reliefa cât de necesară era pentru țărănimea brăileană reforma agrară și cât de mult se impunea, ca un corolar, nevoia de implicare a țărănimii în viața politică.

Despre actorii politici la Brăila în preajma campaniei electorale din anul 1919 și campania electorală aflăm dintr-un material realizat de prof. dr. Ștefan AFTODOR, președintele Filialei Brăila a Societății de Științe din România, pentru revista bibliotecii – Ex Libris, nr. 11 – 12/2019, paginile 43 – 50:

https://www.bjbraila.ro/wp-content/uploads/2020/01/ex-libris-nr.-11-12-2019.pdf
 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply