RSS
 

Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate

21 Jan

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila va implementa în perioada 01.12.2020 – 30.11.2022 un nou proiect european intitulat: “Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate”, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-RO01-KA104-078169.

În cadrul proiectului se vor face mobilități în țările programului Erasmus, conform Contractului de Finanțare.

În vederea implementării proiectului, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ PANAIT ISTRATI BRAILA organizează concurs pentru selectarea a 10 (zece) persoane din următoarele categorii de beneficiari ai mobilităților:

– bibliotecari din Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila, care desfășoară activități de relații cu publicul;

– voluntari (vârsta minimă 18 ani) având abilități de lucru cu una sau mai multe categorii de public adult din cele de mai jos:

a) persoane cu deficiențe de văz, auz sau vorbire;

b) persoane cu dizabilități neuro-motorii (retard mental moderat, Sindrom Dawn, Sindromul Asperger, nedezvoltare cognitivă, tulburări psihotice neorganice, elemente autiste etc.);

c) persoane cu afecțiuni psihice;

d) persoane afectate de sărăcie (cu venituri sub pragul subzistenței sau fără venituri);

e) persoane cu risc de analfabetism absolut sau analfabetism funcțional;

f) persoane cu boli cronice grave (cancer, diabet etc): coordonare grup-suport, pentru ca cei bolnavi să își poată duce o viață normală din punct de vedere social și să se poată integra mai bine în societate;

g) persoane cu tulburări de personalitate co-dependentă (TPCd): coordonare grup suport pentru familiile dependenților de alcool, droguri, jocuri de noroc;

h) alte categorii de persoane dezavantajate relevante pentru proiect.

Programul concursului:

– 21 ian. 2021 – publicarea anunțului prin afișare la sediul Bibliotecii și în mediul online;

– 28 ian. 2021, ora 14 – depunerea dosarelor;

– 29 ian. 2021, ora 14 – selecția dosarelor și anunț public cu persoanele selectate;

– 01 feb. 2021, ora 14 – contestații;

– 02 feb. 2021, ora 14,00 – afișarea procesului-verbal cu rezultatele finale. Criterii de selecție:

– participanții au o motivație dovedită prin Scrisoarea de intenție de a participa în proiect;

– participanții se angajează să participe la mobilitate și să realizeze toate sarcinile ce le revin prin proiect.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: Cererea de înscriere, scrisoarea de intenție, CV (format european).

Selecția se va face DOAR pe baza dosarului de înscriere la concurs.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply