RSS
 

Comunitatea Greacă din Brăila

03 Feb

Brăila a fost și rămâne un oraș multicultural. Amestecul de nații și aportul adus de fiecare dintre acestea la dezvoltarea orașului apar descrise într-o serie de materiale în revista Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila.

Istoria legăturilor dintre greci și români este una îndelungată. Prezența unor puternice comunități proto-grecești pe actualul teritoriu al României este atestată începând cu secolul al VII-lea î.Hr. pe țărmul vestic al Mării Negre, odată cu începutul marii colonizări grecești, care s-a extins pe coastele întregii Mediterane. Ionienii din Milet au înființat la Marea Neagră colonia Istros, denumită mai târziu Histria. După aproximativ un secol, dorienii din Heracleea Pontica au înființat orașul Calatis, iar milesienii s-au așezat pe spațiul orașului Constanța de astăzi, întemeind cetatea Tomisului.

Grecii veniți în țara noastră doreau confirmare, astfel că în 1860 se produce o recunoaștere oficială, printr-un decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fără a avea personalitate juridică. Abia în anul 1900, concomitent cu semnarea Tratatului Comercial Greco-Român, intră în vigoare un protocol anexă prin care toate comunitățile elene din Regatul României primeau recunoașterea juridică deplină.

Consecințele acestor transformări succesive se vor regăsi în toate domeniile de activitate ale Comunității Grecești și la Brăila.

Mai multe despre tradițiile, sărbătorile, evenimentele organizate de Comunitatea Grecească în orașul de la Dunăre aflați de la bibliotecar, Carmen BORDEI, din revista Ex Libris, nr 13/2020 și nr. 14/2020 sau accesând varianta electronică a acesteia:

https://www.bjbraila.ro/wp-content/uploads/2020/08/exlibris-nr.13.pdf (paginile: 49 – 51)

https://www.bjbraila.ro/wp-content/uploads/2020/12/exlibris-14-2020.pdf (paginile: 27 – 30)

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply