RSS
 

Conferin?a Na?ionala a ANBPR, Bra?ov 2010

02 Nov

În perioada 21-23 octombrie 2010, în frumosul ora? de la poalele Tâmpei s-a desfa?urat a XXI-a Conferin?a Na?ionala a ANBPR. Evenimentul, organizat de asocia?ie, în parteneriat cu Biblioteca Jude?eana George Bari?iu Bra?ov, Consiliul Jude?ean Bra?ov ?i Fundatia IREX România, a avut ca tema Biblioteca publica ?i dezvoltarea comunitara.

Edi?ia de toamna a conferin?ei s-a bucurat de o prezen?a remarcabila, peste 150 de bibliotecari sosi?i din toate col?urile ?arii, personalita?i din domeniului biblioteconomiei, din tara si din strainatate.

Expunerile a trei invitati din Statele Unite au oferit  solu?ii de supravie?uire a bibliotecilor americane pe timpul crizei economice. Ideea desprinsa este ca si bibliotecile române?ti se lovesc de acelea?i probleme ca ?i cele de peste ocean, ?i drept urmare, a fost elaborat un Plan na?ional de advocacy si raspuns la criza bugetara, la care au contribuit si reprezentanti de la Biblioteca din Braila. Planul î?i propune ca bibliotecile sa poata face fa?a situa?iilor în care bugetele sunt reduse astfel încât serviciile oferite comunita?ii sa nu aiba de suferit.

Sue Hall, Toni Garvey, Peter Pearson

Prin comunicarile lor, primite si urmarite cu interes, participan?ii au avut ocazia de a povesti despre realizarile activita?ilor de biblioteca.

Atractivitate au prezentat:

– nouta?ile anului 2010 la Editura Rao,

Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Publice din Romania, un punct de acces, printr-o pagina web (www.biblio.ro), pentru consultarea colec?iilor bibliotecilor partenere.

Prezentarea Catalogului Colectiv

– proiectele si  ini?iativele  membrilor  ?colii de Vara pentru Tinerii  Bibliotecari, ce a avut loc în luna septembrie la Bran.

Prezen?a brailenilor a constituit un moment atractiv si inedit, prin Proiectul Teatrul – lectura, modalitate de atragere a publicului catre biblioteca coordonat de Claudiu Braileanu. Astfel,  trupa de teatru Ambi?io?ii a avut în program secven?e din piesele lui Caragiale, precum si  un recital de poezie.

Secventa din sceneta "Justitie"

La aceasta conferinta, filiala ANBPR Braila, prin colegul nostru Mihai Ichim, a castigat doua  premii la  Concursul de Logo – Proiec?ia simbolica a unei institu?ii – Biblioteca publica.

Decernarea premiilor Concursului de Logo

La finalul lucrarilor a avut loc Adunarea generala a  ANBPR, in care au fost prezentate raportul de activitate al asocia?iei si  regulamentul de organizare  ?i func?ionare.

Dragos Neagu (prim-vicepresedinte), Doina Popa (presedinte), Liviu Dediu (vicepresedinte), Sorin Burlacu (vicepresedinte)

Conferin?a a avut ?i o componenta turistica ?i de deconectare, acest tip de experien?e fiind foarte apreciat de participan?i. Dupa încheierea lucrarilor, s-au organizat vizite la câteva obiective din Brasov, între care: Biblioteca Jude?eana George Baritiu Brasov (sediul central  si filiala pentru copii), Biserica Sf. Nicolae din ?cheii Bra?ovului, Muzeul Primei ?coli Românesti, Pia?a Sfatului(am asistat aici la tragerea cu tunuri ?i defilarea garzilor ora?ului).

Concluzionând, pot afirma ca temele ?i colaboratorii prezen?i au conlucrat la succesul conferin?ei.

Ion Volcu, Doinita Stanciu

Personal, prin aceasta noua experienta, am avut ocazia de a-mi îmboga?i cuno?tintele profesionale, de a interac?iona cu bibliotecari din ?ara si de aceea, sper cât mai multi colegi sa poata participa la astfel de întruniri.

Doina Stanciu

bibliotecar

 

Tags: ,

Leave a Reply