RSS
 

Din cronica orașului Brăila

21 Oct

*Cele mai vechi dovezi de locuire ale omului neolitic (Boian-Giulești) au fost descoperite în Brăila, la Brăilița , Vadul Catagaței, acestea fiind datate aproximativ în anul 4000 î.Hr. De asemenea, eneoliticul și epoca bronzului sunt bine reprezentate prin vestigiile descoperite pe raza municipiului.

*În secolele IV-III î.Hr. locuitorii așezării getice, atestată în aceeași zonă, stabilesc legături strânse cu grecii de la Pontul Euxin și cu Elada.

*Pe locul pe care astăzi se află fostul Liceu „Constantin Brâncoveanu”, au existat în secolele IX-XI d.Hr. patru așezări Dridu (Cultura de Dridu regăsindu-se în mare măsură în Câmpia Dunării , dar și pe întregul spațiu carpato-dunărean).

*În secolele XIII-XIV este atestată prima necropolă a așezării medievale Brăila.

*Pe data de 28 iunie 1358 negustorii brașoveni primesc de la regele Ungariei, Ludovic cel Mare, un permis pentru a face comerț (salvconduct) în zona cuprinsă între vărsarea râurilor Siret și Ialomița în Dunăre. Aceste două puncte amintite sunt identificate de cei mai mulți istorici cu Brăila și orașul Floci.

Sursa: “Atlas istoric al orașelor din România-Brăila”, coord. Ionel Cândea și Dan Dumitru Iacob – document aflat în colecția Sălii de Lectură.

Rubrică întocmită de Monica Ionescu, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply