RSS
 

Gheorghe Adamescu – 70 de ani de la moarte

15 Mar

O activitate curenta a Bibliotecii Judetene Panait Istrati Braila este organizarea unor expozitii  cu documente din colectie sau în colaborare cu diverse institutii publice si colectionari privati.  Tematica expozitiilor este legata de calendarul evenimentelor culturale la nivel national si local prin care se urmareste celebrarea unor evenimente, omagierea si comemorarea unor personalitati

În cadrul acestor expozitii se expun în vitrine sau pe simeze diverse documente: carti, ziare si reviste, fotografii, medalii, scrisori, harti, carti postale, manuscrise, copii din arhive etc. pentru a fi cunoscute publicului. Se spune ca un autor celebru sau o carte buna se promoveaza singure. Dun pacate, nu asa stau lucrurile în realitate. Un autor sau o carte trebuie aduse în atentia publicului prin diverse metode de promovare, organizarea si vernisarea unei expozitii fiind una dintre ele.

Pe 13 martie 2012, la sectia Colectii speciale a fost vernisata expozitia Gheorghe Adamescu – 70 de ani de la moarte.  Chiar daca  Adamescu  nu prea este cunoscut la Braila de generatia tinerilor de 14-19 ani, am considerat ca merita a fi adus în prim-plan datorita contributiei sale la cultura nationala si în special prin amprenta pe care a lasat-o în domeniul bibliologiei. Aportul în domeniul profesiei de bibliotecar este notabil, chiar daca la acest moment o parte din opera sa este depasita.  Am încercat sa îesim din tiparul clasic de prezentare statica a expozitiei de carte prin expunerea în vitrine si sa îndepartam plictisul care se „revarsa” asupra participantlor la asemenea evenimente. Prin urmare toate publicatiile din vitrine au fost scanate si prezentate în Power Point cu explicatiile de rigoare, elevii fiind implicati la discutii pe marginea subiectului. La actiune au participat elevi de la Colegiul Teoretic Nicolae Iorga împreuna cu profesoara de limba româna Mihaela Coman. Chiar daca publicatiile sectiei Colectii speciale sunt din sec. 19 – 20, acestea au o valoare aparte, datorita vechimii si raritatii, calitatii de tiparire, unele din ele fiind adevarate opere de arta.

Gheorghe Adamescu s-a nascut pe 23 iulie 1869 în Bucuresti si a decedat pe  4 martie 1942. Este cunoscut ca istoric literar, bibliograf si autor al unor manuale de literatura din perioada interbelica.    A urmat cursurile Facultatii de Litere si Filosofie din capitala. Dupa absolvire a petrecut un an ca profesor de limbile româna si latina la Galati apo pleaca la Paris, unde va audia o serie de cursuri la Sorbona, Ecole des Hautes Etudes si Ecole des Chartres (vechi centru de studii bibliografice).

Îsi face debutul editorial cu Luptele pentru nationalitate ale românilor de peste munti în 1848-1849, lucrare aparuta în 1892. Din 1894 se afla în Bucuresti, unde va fi profesor mai întâi la Liceul „Gheorghe Lazar”, apoi la „Sf. Sava”.

A fost secretarul Asociatiei Corpu­lui Didactic, membru în Consiliul Superior al Instructiunii si apoi, ca secretar general în Ministerul Instructiunii (1901-1904), un colaborator apropiat al lui Spiru Haret. În calitate de inspector general al învatamântului, ia parte la congrese de educatie din strainatate. În 1921 este ales membru corespon­dent al Academiei Române. A fost secretar si vicepresedinte al Comitetului de conducere al Ateneului Român.

În domeniul istoriei literare, Adamescu a elaborat unele studii cu caracter de popularizare, publicate în periodice, si a întocmit editii, antologii, biografii de scriitori si manuale ce se adresau în primul rând elevilor. Dintre acestea merita retinute Din biografiile scriitorilor români (1896), Istoria literaturii române pentru scoalele normale (1910) si editii din scrieri ale lui V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, I.L. Caragiale, G. Cosbuc, M. Eminescu, Spiru Haret etc. Mai trebuie retinuta contributia sa la reali­zarea, alaturi de I.A. Candrea, a Dictionarului enciclopedic ilustrat „Cartea Româneasca”, a carui a doua parte, cu date istorice si geografice, a redactat-o.

Dar, din tot ce a scris Adamescu, cu migala si pacienta, cea mai importanta ramâne o adevarata lucrare de benedictin, Contributiune la bibliografia româneasca (I-III, 1921-1928), cea dintâi bibliografie a literaturii noastre, pe autori, cu trimiteri la opere si scrieri critice. Acesteia i-au urmat, de-a lungul anilor, studii speciale despre unii autori, despre curente si reviste, iar bibliografia s-a extins pâna la detaliu. Nimeni nu a mai savârsit înca pâna astazi un ase­menea sacrificiu intelectual, atât de necesar cercetarii literare.

Bibliografia lui Adamescu, depasita, cum este si firesc, în liniile ei mari, reprezinta acel instrument util si astazi, „în vremea criticii structuraliste si a masinilor electronice de inventar” (Marin Bucur). Prin efortul lui, Adamescu se înscrie printre pionierii bibliografiei literare românesti, alaturi de Ioan Bianu.

 

Opera

 

Luptele pentru nationalitate ale românilor de peste munti în 1848-1849, Bucuresti, 1892;

Notiuni de istoria limbii si literaturii române, Bucuresti, 1894;

Ideile politice ale cronicarilor, Bucuresti, 1895;

Din biografiile scriitorilor români, Bucuresti, 1896;

Notita despre viata si activitatea politica si literara a lui Ion Ghica, Bucuresti, 1897;

Manual de poetica pentru scoalele românesti, Bucuresti, 1898;

Istoria Seminarului Veniamin din Iasi, Bucuresti, 1904;

Istoria literaturii române pentru scoalele normale, Bucuresti, 1910;

Indicatiuni bibliografice pentru literatura româna. Secolele XVI-XIX, Bucuresti, 1912; editia II, Bucuresti, 1914;

Istoria literaturii române, Bucuresti, 1913; editie îngrijita si introducere de Paul Lazarescu, Bucuresti, 1998;

Contributiune la bibliografia româneasca, I-III, Bucuresti, 1921-1928;

Bibliografia si organizarea unei bibliografii stiintifice la noi, în Omagiu lui Mihail Dragomirescu, Bucuresti, 1928;

Bibliografia României, Bucuresti, 1928-1929;

Viata si activitatea lui Spiru Haret, Bucuresti, 1936;

Între cinism si ipocrizie, Bucuresti, 1936.

 

Antologii

 

Elocventa straina, Bucuresti, 1896;

Crestomatie pentru istoria limbii si literaturii românesti, Bucuresti, 1897;

Elocventa româna, Bucuresti, 1924;

Literatura româna din cele mai vechi timpuri pâna în zilele noastre (în colaborare cu Mihail Dragomirescu si N.I. Rusu), I-II, Bucuresti, 1929-1931.

 

Editii

 

Povestea mavrogheneasca, Bucuresti, 1897;

• M. Eminescu, Poezii, Bucuresti, 1921, Opere postume, Bucuresti;

• V. Alecsandri, Poezii, Bucuresti, 1923, Poezii, I-II, Bucuresti, 1937, Poezii, introducerea editorului, Bucuresti, 1946;

• Gr. Alexandrescu, Poezii. Memorial de calatorie, Bucuresti, 1925;

• I.L. Caragiale, Momente, schite, amintiri, Bucuresti, 1928, Opere complete, Bucuresti, 1934;

Scrisori ale lui Spiru Haret catre Dimitrie Sturdza, Bucuresti, 1939;

• Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducerea editorului, Bucuresti, 1941.

 

Traduceri

 

• J.J. Rousseau, Emil sau Despre educatiune, I-II, Bucuresti, 1913-1916.

 

Cele mai multe dintre publicatiile de mai sus le regasiti si în colectiile Bibliotecii Judetene Panait Istrati Braila, sectia Colectii Speciale unde va asteptam cu mult drag!

 

 

Ion Volcu

Sef Biroul Colectii speciale

 

 

 
 

Tags: , ,

Leave a Reply