RSS
 

Instantanee Brăilene – concurs de artă fotografică

06 May

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” organizează în perioada 6-19 mai 2019 Concursul Județean de Artă Fotografică “Instantanee Brăilene”, ediția a VII-a. Concursul are ca scop susținerea tuturor liceenilor și studenților brăileni pasionați de fotografie în vederea afirmării lor, precum și aprecierea și valorificarea lucrărilor înscrise în concurs. Obiectul principal al concursului îl constituie fotografia printată. Toate fotografiile vor fi expuse într-o expoziție organizată la Bibliotecă, iar cele mai bune fotografii vor fi  selecționate de juriu și incluse într-un catalog editat de organizator.

R E G U L A M  E N T

Dreptul de participare. Eligibilitate. Cerințe tehnice și legale

 • La concurs pot participa  liceeni din municipiul şi judeţul Brăila, care sunt înscriși intr-o institutie de învățământ preuniversitar , în clasele a IX-XII și studenți înscriși la una din facultățile existente în Brăila.
 • Pentru a fi acceptate în concurs, fotografiile trebuie să nu fie mai vechi de 6 luni și să nu fi fost publicate niciodată.
 • Nu sunt permise persoane sau obiecte puse artificial în cadru etc. Colajul este permis doar la secțiunea (Locuri și oameni)
 • Participanții au dreptul de a înscrie în concurs cu o singură fotografie la fiecare secțiune.
 • Fotografiile vor fi însoțite de o fișă cu  datele personale ale autorului: nume, prenume, școala, clasa, profesor îndrumător, data realizării fotografiei, titlul. Fotografiile  trebuie sa aibă formatul A4,  (21/29 cm) și printate pe hârtie fotografică.
 • Fotografiile nu trebuie sa aibă rama, semnătură, sau alte înscrisuri!

Secţiuni:
1. PORTRET ;
2.BRĂILA MONUMENTALĂ ;

3. BRĂILA- LOCURI ȘI OAMENI (COLAJE)

Nu se acceptă înscrierea aceleiași fotografii la mai multe secțiuni (chiar daca ați modificat culorile sau ați prelucrat fotografia. Vor fi descalificate ambele.

Materialele înscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor, precum si drepturile de proprietate intelectuala si drepturile exclusive de orice alta natura recunoscute de lege. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs.
Participantul este unicul responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor in acest concurs. Participanții păstrează drepturile de autor, asupra materialelor.

 • Nu se permite înscrierea fotografiilor-colaj, a celor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnității si intimității persoanei.
 • Nu se permite înscrierea fotografiilor care prezinta atitudine de fumător, consumator de alcool sau de droguri.
 • Vor fi descalificate fotografiile manipulate grosolan în programe de editare (desaturare sau suprasaturare parțiala si selectiva, distorsionări, efecte speciale, aplicarea de filtre, texturi, bitonalitatea, alta decât alb-negru si sepia, scoaterea sau introducerea de elemente din/in fotografie, modificarea conținutului cu ajutorul duplicării de pixeli, cu Clone stamp sau Healing brush sau cu copy si paste). Au puține șanse de nominalizare fotografiile modificate genetic, adică la care s-a umblat prea mult la: levels, contrast, sharpness, saturatie (pentru care nu se pot stabili limite obiective pentru editare digitală – care trebuie efectuata cu moderație).
 • Fotografia care nu respectă regulamentul va fi descalificată ;
 • Fotografia portret trebuie să aibă ca subiect  omul ;
 • Orice autor care va înscrie o fotografie ce nu-i aparține va fi descalificat din concurs ;
 • Câștigătorii vor fi anunțați la școlile din care provin data de premiere și a vernisării expoziției.
 • Toți elevii participanți vor primi diplomă de participare
 • Toate fotografiile înscrise în concurs vor intra în arhiva Bibliotecii Județene Panait Istrati si  pot fi folosite în  publicații tipărite sau electronice, site-uri sau portal-uri de net ale instituțiilor partenere. Organizatorul îți declina responsabilitatea în cazul când un terț preia de pe site fotografiile in vederea folosirii lor ulterioare.

Calendarul de desfășurare a Concursului

Perioada de primire a fotografiilor este: 6 – 19 mai 2019
Fotografiile vor fi expediate pe adresa: BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT ISTRATI” PIAȚA POLIGON  NR. 4 BRĂILA, JUDEŢUL BRĂILA – cu mentiunea „Pentru concursul de fotografie”. Fotografiile pot fi aduse si personal la Biblioteca Judeteana Panait Istrati, secţia Colectii Speciale. Persoane de contact: ION VOLCU sau MARA IONAȘCU tel. ; 0239626128 / int. 141, email ionvolku@yahoo.com ;

Juriul și condițiile de jurizare

Fotografiile înscrise in concurs vor fi evaluate de un juriu format din:

Ion Volcu – membru

Rîșnoveanu Cătălin – președinte

Mara Ionașcu – membru

Festivitatea de premiere și vernisajul expoziției fotografice va avea loc la Biblioteca Județeana Panait Istrati Brăila, pe 20 mai 2019, ora 15.

Deciziile juriului sunt irevocabile și nu trebuie justificate!

Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile:

 • creativitate;
 • originalitate;
 • idee;
 • calitate tehnică;
 • estetica imaginii;

Clauze finale:

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la concurs pentru oricare din următoarele motive:
• nerespectarea condițiilor tehnice descrise în paragrafele de mai sus;
• neconcordanța cu tema concursului;
Prin înscrierea la concurs participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile din Regulamentul de concurs și că le acceptă.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply