RSS
 

Monografia Grupului Școlar Industrial „C.D. Nenițescu”

11 May

Ministerul Petrol-Chimie a hotărât ca începând cu anul școlar 1956-1957, pe lângă I.F.C.C.S. Brăila – Întreprinderea de Fabricare a Celulozei și Cartonului din stuf – să funcționeze Școala Profesională Petrol-Chimie. Aceasta avea ca sarcină imediată pregătirea forței de muncă necesară sectorului de fabricare și prelucrare a celulozei din stuf.

Conform Ordinului Ministerului Industriei Petrol-Chimie din 29 august 1959 pe lângă școala profesională a luat ființă cu începere de la 15 septembrie 1959 „Școala Tehnică de Muncitori Calificați” cu durata de 2 ani. În anul 1960 se înființează „Școala Tehnică de Personal Tehnic” cu durata de 3 ani.După anul 1960 școala va căpăta titulatura de „Grupul Școlar de Chimie” Brăila.

În anul școlar 1962-1963 ia ființă „Școala Tehnică de Maiștri” curs seral cu o durată de școlarizare de 3 ani. Anul școlar 1966-1967 marca un eveniment deosebit: înființarea primului liceu industrial postbelic din Brăila, Liceul Industrial de Chimie.

Începând cu 15 septembrie 1967, liceul capătă titulatura de „Liceul Industrial de Chimie și Construcții de Mașini”, iar în anul școlar 1990-1991 se va numi „Grup Școlar Industrial de Chimie Industrială”. Un moment important din istoria școlii se produce în anul școlar 1997-1998, când, în trimestrul al III-lea, titulatura se schimbă în Grupul Școlar Industrial „Costin D. Nenițescu” Brăila.

În aprilie 2000 apare primul număr al revistei școlii cu numele „La Fiks!”, revistă care are o frecvență de 4 numere pe an. În perioada 2-5 Mai 2000, la Brăila s-au confruntat cei mai buni elevi din toată țara la specializarea chimie industrială, școala primind aprecieri deosebite pentru rolurile jucate, de organizator și gazdă. Prin înaltul profesionalism al corpului didactic și prin condițiile de instruire deosebite, Grupul Școlar Industrial „C. D. Nenițescu” Brăila, rămâne în continuare o școală pentru toate vârstele.

Sursa: Pagini din istoria Grupului Școlar Industrial „Costin D. Nenițescu” Brăila (1956-2005), Mitea Constanța, Mihordea Sava, Manu Mircea, Frățilă Aurelia, Gurău Mioara, Brăila: Școala brăileană, 2005.

Rubrică: Damian Carmen, bibliotecar.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply