RSS
 

PROIECT NAȚIONAL DE SCRIERE CREATIVĂ „FANTEZII LITERARE”

08 Jan

PROIECT NAȚIONAL DE SCRIERE CREATIVĂ  „FANTEZII LITERARE”, Ediția I, 2020

Organizatori: Consiliul Județean Brăila și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila;

Coordonatorii proiectului: Teodora Soare, Roxana Neagu;

Tipul proiectului: Creație literară – proză scurtă, fără tematică impusă;

Durata proiectului: Ianuarie – Noiembrie 2020;

Obiective generale: Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului imaginativ și creator al elevilor în domeniul prozei, prin realizarea unor texte literare originale; Publicarea unei antologii cuprinzând cele mai bune creații redactate pe parcursul proiectului;

Obiective specifice: Intensificarea activităților de scriere creativă în bibliotecile publice; Dezvoltarea abilităților bibliotecarilor în coordonarea acestui tip de ateliere;

Grupul țintă: Elevi cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani.

Descriere proiect: Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila propune bibliotecilor publice din țară încheierea unor parteneriate în vederea realizării de activități în conformitate cu regulamentul proiectului. Într-o primă etapă, vor fi organizate Ateliere de scriere creativă, care se vor desfășura pe parcursul semestrul II al anului școlar 2019 – 2020. Fiecare bibliotecă participantă la proiect va selecta maxim 5 texte, pe care le va trimite Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila în vederea participării la cea de-a doua etapă a proiectului – Concursul național de proză scurtă „FANTEZII LITERARE”. Lucrările vor fi evaluate de un juriu de specialitate, iar cele care vor acumula cele mai multe puncte vor fi premiate. În ordinea punctajului obținut, lucrările vor fi publicate într-o antologie realizată la editura „Proilavia” a Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, volumul urmând să fie distribuit bibliotecilor partenere și autorilor textelor literare.

REGULAMENT

ETAPA I

 1. Organizarea proiectului
 1. Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila adresează propunerea de parteneriat bibliotecilor publice din țară pentru înscrierea în proiectul „FANTEZII LITERARE”.
 2. Pe parcursul lunilor ianuarie – februarie 2020, bibliotecile din țară, interesate să participe la acest proiect, trimit numele bibliotecarilor coordonatori.
 3. Încheierea parteneriatelor între instituții: ianuarie – februarie 2020.
 4. Promovarea activităților la nivel local, realizată de fiecare bibliotecă în parte, în vederea atragerii participanților la Atelierele de scriere creativă.
 5. Desfășurarea Atelierelor de scriere creativă
 6. Fiecare bibliotecă participantă la proiect își va organiza în mod propriu Atelierul de scriere creativă în perioada 1 februarie – 1 iunie 2020.
 7. La aceste ateliere vor participa elevi cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani (la data finalizării proiectului, noiembrie 2020, participanții trebuie să aibă împlinită vârsta de 13/19 ani).
 8. Bibliotecarii coordonatori ai atelierelor din partea fiecărei biblioteci participante au obligația să îndrume elevii în realizarea de texte literare, proză scurtă, cu tematică la alegere.
 9. Persoana/Persoanele desemnate de fiecare bibliotecă participantă pentru a coordona Atelierul de scriere creativă trebuie să mențină legătura cu echipa organizatoare a proiectului de la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, care poate oferi îndrumare atunci când aceasta îi este solicitată.
 10. Coordonatorii fiecărui atelier trebuie să selecteze între 1 și 5 texte realizate în cadrul întâlnirilor din proiect, pe care le propun pentru Concursul național de proză scurtă „FANTEZII LITERARE”. Textele vor fi trimise echipei Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila în perioada 1 – 15 iunie 2020

ETAPA A II-A

 1. Desfășurarea Concursului național de proză scurtă „FANTEZII LITERARE”
 2. Cele 1 – 5 texte literare, fără tematică impusă, trimise de fiecare bibliotecă participantă pentru concurs trebuie să aibă următoarele caracteristici:
 3. Să fie redactate în format electronic, cu extensia doc.
 4. Textele trebuie să aibă între 2 și 10 pagini, format A4.
 5. Să fie scrise cu Times New Roman – 12, la 1,15 distanță între rânduri, fără spații între paragrafe.
 6. Textele trebuie să fie corectate și să fie scrise cu diacritice.
 7. Textele trebuie semnate cu nume și prenume autor, vârstă, localitatea de domiciliu.
 8. Textele pot fi ilustrate cu desene/picturi cu mențiunea că în acest caz trebuie ca fiecare desen/pictură să aibă nume și prenume autor, vârstă, localitatea de domiciliu și să fie expediate separat de textul trimis. Imaginile trebuie să fie scanate la dimensiunea de 300 dpi, minim 210×297 mm.
 9. Fiecare elev poate participa la concurs cu un singur text.
 10. Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila primește textele scrise de la fiecare bibliotecă parteneră, participând de asemenea cu 1 – 5 texte selectate de la atelierul propriu, la Concursul național de proză scurtă „FANTEZII LITERARE”.
 11. Echipa Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila va face o corectură doar din punct de vedere gramatical și ortografic, pe fiecare text primit pentru concurs, înainte de a fi trimis juriului.
 12. Textele trimise nu trebuie să conțină fragmente copiate din alte creații literare existente pe piață, acestea urmând să fie verificate de către biblioteca parteneră, înainte de a fi trimise spre jurizare.
 13. Jurizarea și premierea
 14. Echipa Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila va trimite lucrările juriului format din 4 reprezentanți pentru a fi notate. Fiecare lucrare va fi punctată de la 10 la 100 de puncte. Jurizarea se va realiza în perioada 1 iulie – 31 august 2020.
 15. Reprezentanții juriului nu provin din cadrul instituției organizatoare, fiind persoane familiarizate cu domeniul literaturii.
 16. Lucrările cu punctaje vor reveni cel târziu la data de 1 septembrie 2020, la echipa Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, care va realiza clasamentul pentru acordarea premiilor.
 17. În perioada septembrie – octombrie 2020 va fi realizată antologia de texte literare.
 18. În luna noiembrie 2020, la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, va avea loc festivitatea de premiere și lansarea antologiei de texte literare.
 19. Vor fi acordate două mențiuni și premiile III, II, I, în funcție de punctajul obținut de fiecare text în parte. Detaliile legate de valoarea premiilor vor fi anunțate public în timp util.
 20. Câștigătorii vor primi premiul la sediul bibliotecilor partenere, acestea având obligația să îl înmâneze participanților.
 21. Masă rotundă
 22. Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila va organiza o întâlnire profesională între coordonatorii activităților din proiect în luna noiembrie 2020, cu mențiunea că biblioteca își rezervă dreptul să invite maxim 10 persoane la această masă rotundă.
 23. Scopul acestei întâlniri: schimb de experiență, discuții privind viitoare posibile colaborări, feedback pentru proiect, stabilirea punctelor forte și a celor slabe.
 24. Cheltuielile privind masa și cazarea pentru cele 10 persoane vor fi suportate de către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila.
 25. Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila va distribui antologia de texte literare către toți partenerii din proiect.
 26. Observații finale:
 1. Nu se percep taxe pentru participarea la concurs.
 2. Data limită de înscriere în proiect pentru bibliotecile partenere este 14 februarie 2020.
 3. Dacă pe parcursul desfășurării proiectului unul dintre partenerii Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila este nevoit să se retragă din motive obiective, are obligația să anunțe în cel mai scurt timp instituția organizatoare.
 4. Datele privind componența membrilor juriului, desfășurarea festivității de premiere și a mesei rotunde vor fi comunicate ulterior participanților.
 5. Textele vor fi publicate în antologie în ordinea punctajului obținut, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila rezervându-și dreptul de a stabili numărul de pagini al volumului. Participanții vor fi informați, după jurizare, dacă textul propus pentru concurs va fi introdus în antologia literară.
 6. Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila va informa de fiecare dată coordonatorii activităților de la bibliotecile partenere asupra fiecărei etape a proiectului aflat în desfășurare.
 7. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și înscrierea unui text ce nu aparține participantului sau care conține părți copiate, vor duce la eliminarea din concurs.
 8. Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru materialele publicate.

Coordonatorii proiectului:

Roxana Neagu, corector Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, telefon: 0766653978, roxana_neagu@bjbraila.ro

Teodora Soare, redactor Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, telefon: 0740203876, teodora_soare@bjbraila.ro.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply