RSS
 

Şi eu ştiu să scriu!

03 Feb

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila și Asociația Culturală Leviathan București, organizează Concursul Naţional de Creaţie Literară ,,Şi eu ştiu să scriu!”, ediţia a III-a, 2023.

Argumente: Descoperirea și sprijinirea copiilor talentați, cu simț estetic și înclinație spre scris. Promovarea tinerelor talente în reviste literare și în presa locală. Stimularea elevilor pentru creația literară, pentru lectură.

Scop: Formarea unor aptitudini de exprimare orală și scrisă a copiilor.

Obiective: Atragerea copiilor spre scris și lectură.Cultivarea talentului creator și al celui critic în rândul copiilor.Grup țintă:Copii cu vârste între 7-14 ani.

Regulament: Copiii pot participa la cele două secţiuni: 7–10 ani, 11–14 ani.Înscrierea participanților se face în perioada 6 februarie – 6 martie 2023 în formularul google https://forms.gle/cjRim1NtJb8xCijg8 iar lucrările, împreună cu acordul părinților, vor fi trimise pe adresa de email: sectiacopiibjbraila@gmail.com.

Creațiile literare vor fi tehnoredactate pe format A4, fişier Word, font Times New Roman, corp 12, cu diacritice, la un rând, margini 2 centimetri, alb-negru, obligatoriu în limba română, maxim 3 pagini. Se acceptă situaţia în care creaţiile depăşesc cu maxim 5-6 rânduri cele 3 pagini. Pentru concurs este obligatoriu ca textele să fie originale și să nu fi fost publicate pe reţelele de socializare, în reviste școlare etc. Textele nu trebuie să fie însoțite de desene sau poze.

Fiecare lucrare va conţine obligatoriu în colţul din dreapta sus următoarele date: nume, prenume, vârstă, clasă, şcoală şi numele coordonatorului. Teme de concurs Poezie: „Mama” sau „Dor de copilărie”, la alegere;Proză: „Povestiri din Univers” (povestiri science-fiction), „Prietenul meu din Natură” sau „Cuvântul care râde” (povestiri umoristice, întâmplări hazlii), la alegere.

Scenarii de teatru scurt: temă liberă.

Criterii de evaluare: corectitudinea exprimării (ortografie, punctuație), impactul mesajului transmis, gradul de complexitate al lucrării, creativitatea (limbaj figurat, imagini artistice), originalitatea temei, respectarea normelor de tehnoredactare. Textele vor fi depunctate după numărul de greșeli. O altă problemă o constituie textele fără diacritice, or limba română are diacritice și din această pricină textele vor fi, evident, depunctate.

În vederea iniţierii unui atelier de lucru vă recomandăm să schiţaţi creaţiile într-o ciornă şi să le trimiteţi pe adresa lica_barbu55@yahoo.ro, urmând să primiţi sugestii, idei pentru realizarea unor lucrări de calitate, pentru unele îndrumări şi sugestii constructive privind conţinutul lucrărilor, corectarea greşelilor gramaticale şi de expresie. E un pas către succes.

Pe pagina ,,Secţia de Împrumut pentru copii. Ludotecă” de pe Facebook vom deschide rubrici speciale pentru acest concurs, rubrici privind ,,Arta de a scrie” şi ,,Arta de a citi” pe care dorim să vă fie de mult ajutor.

Lucrările, împreună cu acordul părinților, vor fi trimise în format electronic / scanat pe adresa de email sectiacopiibjbraila@gmail.com, cu menţiunea pentru concursul ,,Şi eu ştiu să scriu!”.

Premiile vor fi oferite separat pentru fiecare secțiune. Lucrările aferente celor două premii întâi vor fi publicate în revistele tipărite ,,Leviathan” și „Ex Libris”.

Juriul va fi format din oameni de cultură, scriitori, jurnalişti, iar pentru a respecta echitatea, în juriu va participa şi un copil de vârsta concurenţilor.

Data limită de depunere a lucrărilor: 6 martie 2023.

Coordonatori: Doinița Mihaela Stanciu, bibliotecar

Lică Barbu, prozator

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply