RSS
 

Posts Tagged ‘Ex Libris’

Lansare de carte – “Brăila” de Petru Pintilie, ediție alcătuită și îngrijită de Viorel Coman

22 Jan

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a organizat vineri, 18 ianuarie 2019, de la ora 17.00, lansarea cărții “Brăila” de Petru Pintilie, ediție alcătuită și îngrijită de Viorel Coman.

Au prezentat: Gheorghe Lupașcu, Ioan Munteanu și Viorel Coman. Moderatorul evenimentului a fost dr. Eduard Claudiu Brăileanu.

În deschiderea evenimentului a avut loc lansarea Revistei culturale „Ex Libris” nr. 10/2018, editată de Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, prezentată de unul dintre colaboratorii publicației, Didi Miler. Revista poate fi accesată și în format electronic pe site-ul bibliotecii – http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2019/01/Revista-Ex-Libris-nr-10-din-2018.pdf.

„Retipărirea volumului «Brăila» de Petru Pintilie, după mai bine de jumătate de veac de la apariție are mai multe explicații. Cartea a apărut în preajma momentului când Brăila sărbătorea 600 de ani de la atestarea documentară din anul 1368. Recitită, cartea lui Petru Pintilie este un document, o mărturie a unei Brăile care, după două decenii de la război, intrase deja într-un amplu proces de dezvoltare, de industrializare – o experiență pe care nu o mai trăise niciodată în asemenea ritm. La a doua ediție cartea se publică în forma originală, conform manuscrisului, fără croșetele adesea severe și de neînțeles ale cenzurii, cu adăugarea unui corpus de texte neacceptate la prima ediție. În anexe au fost adăugate alte texte din presa locală sau națională publicate după apariția cărții, care întregesc imaginea Brăilei” – spune scriitorul și criticul literar, Viorel Coman, care de altfel a mărturisit că “vinovatul” pentru ideea retipăririi acestei publicații este managerul bibliotecii, Dragoș-Adrian Neagu.

Evenimentul a avut loc la Sala „Fănuș Neagu”, din cadrul bibliotecii brăilene.

Teodora Soare

 
 

Ex Libris nr. 9/2018 – Ilarie Voronca, un brăilean prea repede dispărut

06 Jul

Pe numele său real Eduard Marcus, Ilarie Voronca s-a născut pe 31 decembrie 1903 la Brăila, absolvind studiile generale la Liceul “Nicolae Bălcescu” din oraşul natal, Seminarul Pedagogic din Bucureşti şi studiile universitare la Bucureşti şi Paris. A fost unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai curentului avangardist din literatura română şi franceză, edificator fiind faptul că, anual, în Franţa se acordă un premiu cu numele său unui manuscris de poezie inedită.

Bunul său prieten George Călinescu în „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” (1941), definea astfel poezia lui Ilarie Voronca: „Nu se poate tăgădui lui Ilarie Voronca o voluptoasă receptivitate sensorială, un simţ excelent al cuvântului şi o aptitudine de a ridica la rangul de material poetic orice percepţie”.

Vă propunem să descoperiți în numărul 9/2018 al revistei “Ex Libris” a Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila mai multe informații despre acest subiect, într-un amplu material semnat de profesor Corina-Marinela Bratosin, la pagina 67: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 

 
 

“Ex Libris” nr. 9/2018 – Revista “Viața Basarabiei” (1932 – 1944)

04 Jul

Cunoaștem deja că în perioada de după Unirea de la 1918 a Basarabiei cu România, situația social-economică și politică a teritoriului basarabean s-a ameliorat și, odată cu ea,  s-a dezvoltat și presa românească. Astfel, până în 1940 în teritoriu au existat mai multe publicații periodice, printre care „Viața Basarabiei”cea mai importantă revistă literară din Basarabia interbelică, care fusese suprimată la Chișinău în 1940 și își continuă activitatea la București.

Revista a contribuit la dezvoltarea culturii românești în Basarabia și a fost un factor important în promovarea creației literare. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila a intrat în posesia revistei în anul 2014 printr-o achiziție de la un anticariat din București.

Vă propunem să descoperiți în numărul 9/2018 al revistei “Ex Libris” a Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila mai multe informații despre acest subiect, într-un amplu material semnat de Ion Volcu, șef Birou Colecții Speciale. Depozit Legal, la pagina 44: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 
 

Ex Libris nr.9/2018 – Brăila, la ceas aniversar

29 Jun

Pe lângă sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, brăilenii au prilejul de a sărbători 650 de ani de la prima atestare documentară a orașului Brăila și tot în acest an marcăm 600 de ani de la moartea marelui domnitor Mircea cel Bătrân și 140 de ani de la revenirea Dobrogei sub stăpânire românească. În acest context, pasionatul de istorie este stimulat la reflecție pentru a înțelege mai bine pe care val al istoriei se află. Brăila este unul dintre acele orașe care frapează prin antagonismul dintre un trecut măreț și un prezent decadent.

De fapt, măreția Brăilei de odinioară este asociată în mintea tuturor brăilenilor, și nu doar, cu trecutul său multisecular, iar istoria sa remarcabilă este asociată cu prosperitatea economică, cu strălucirea culturală, cu diversitatea etnică și confesională, cu dinamismul social, toate prezente cândva în orașul nostru. Iată de ce nu este deloc un demers anodin acela de a zăbovi asupra documentului care a adus Brăila în Istorie.
Citiți continuarea în format electronic în pagina 2 a revistei Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila, un articol despre istoria orașului dunărean semnat de profesor dr. Ștefan Aftodor, președinte Filiala Brăila a Societății de Științe din România. 


http://www.bjbraila.ro/…/…/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 
 

“Ex Libris” nr. 9/2018 – Portul popular românesc

27 Jun

Se ştie că familia regală, deşi era de sorginte străină, a iubit cu sinceritate şi abnegaţie poporul român, tradiţiile, credinţa şi portul acestuia. Cea mai cunoscută iubitoare şi susţinătoare a fost, de departe, Regina Maria, dar sunt multe mărturii în care şi alţi membri ai familiei regale şi-au exprimat interesul pentru autenticitatea românească.

Vă propunem să descoperiți în numărul 9/2018 al revistei “Ex Libris” a Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila o serie de articole dedicate cărţilor poştale care prezintă frumuseţea portului nostru tradiţional, cărţi poştale existente în colecţiile Arhivelor Naționale – Serviciul Județean Brăila.

La pagina 8 a revistei “Ex Libris”, pe care o regăsiți în format electronic pe site-ul bibliotecii, descoperiți un material care vizează istoria locală și memoria culturală a județului scris de Corina Ciuraru, șef Serviciu Automatizare, Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila și Ștefania Botez, consilier superior, Arhivele Naționale – Serviciul Județean Brăila.

Mai multe pe:

http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 
 

O prietenie cât o viață – Vasile Băncilă și Lucian Blaga

25 Jun

Vasile Băncilă și Lucian Blaga au fost ca “două sunete care s-au acordat într-o armonie”, prietenia dintre ei a fost un permanent dialog intelectual, fiind „una dintre cele mai calde și mai emoționante din istoria culturii noastre”.

Pentru Vasile Băncilă, Blaga este „cel mai mare poet și gânditor român astăzi și se bucură de o unanimitate de prețuire pe care rar a avut-o un creator român”, iar Blaga, consideră că Băncilă era cel care pătrunsese mai adânc și mai exact în gândirea sa și i-a consacrat o prietenie întemeiată pe prețuirea minții.

În nr. 9/2018 al revistei Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, „Ex Libris”, la pagina 55 descoperiți un material spectaculos – “Vasile Băncilă – Vocația prieteniei”. Textul scris de Angela Chiriac, șef Serviciu Dezvoltarea Colecțiilor și Catalogarea Documentelor din cadrul bibliotecii, nu prezintă doar prietenia dintre Vasile Băncilă și Lucian Blaga, dar și o scrisoare a lui Lucian Blaga către Vasile Băncilă aflată în colecțiile bibliotecii.

În perioada interbelică, Vasile Băncilă a publicat studii și eseuri în revistele “Gândirea”, „Gând românesc”, „Ideea europeană”, „Revista de filozofie”, „Însemnări sociologice”, „Revista generală a învățământului”, „Satul și Școala”, „Rânduiala” lui Ernest Bernea, etc. Vasta sa operă, risipită în paginile revistelor, a rămas mult timp necunoscută publicului larg. Abia după apariția lor postumă, figura lui Vasile Băncilă începe să capete contur în istoria culturii române. În 1938 i-a apărut unicul volum antum: „Lucian Blaga – energie românească”.

Mai multe pe:

 

http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 

Teodora Soare

 
 

Lansare – Un nou număr “Ex Libris” nr. 9/2018

25 Jun

Brăila la 650 de ani de atestare documentară văzută de istorici, o zi din viața unui bibliotecar, concursuri, expoziții, povești, ateliere, portrete ale voluntarilor sau ale unor bibliotecari, prezentări de carte veche și donații de valoare primite de Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, prietenii care au schimbat concepții de viață, informații prețioase despre comunitățile etnice din oraș, poeți mai puțin cunoscuți, școala veche brăileană, proiecte pentru comunitate, prezentări și lansări de carte, statistici și activități realizate de colegii noștri din țară și din Republica Moldova – iată câteva dintre materialele pe care le puteți regăsi în revista culturală editată de biblioteca brăileană, „Ex Libris” ajunsă la nr. 9/2018 și care poate fi regăsită în format electronic pe site-ul instituției accesând link-ul:

http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

Teodora Soare

 
 

Institutul Sancta Maria din Brăila

18 Jan

Fondatoarea Institutului Sfânta Maria (IBMV – Institutum Beatae Mariae Virginis) a fost Maria Ward (1585 – 1645). Maria Ward s-a născut la 23 ianuarie 1585 în Anglia, într-o familie nobilă. Copilăria şi tinereţea i-au fost marcate de persecuţia împotriva catolicilor din ţara ei. În ciuda persecuţiei împotriva catolicilor din timpul domniei Elisabetei I, familia Ward şi-a păstrat credinţa şi fidelitatea faţă de biserica catolică.

Fiind o tânără slujitoare a lui Hristos, îşi părăseşte familia şi pleacă din Anglia consacrându-și total viața lui Dumnezeu. Maria Ward dorea înfiinţarea unui institut în care să le educe pe tinerele fete sărace şi să le ajute să-şi redobândească demnitatea, mai ales pe cele din cartierele mărginaşe ale marilor oraşe.

Aceasta înfiinţează împreună cu un mic grup de colaboratoare, în Flandra Institutul Sfintei Fecioare Maria (IBMV), astăzi Congregaţio Jesu (CJ), preluând structura şi regulile Ordinului Societăţii lui Iisus.

Funcţionarea pensionatului Institutul Sancta Maria, Sucursala Brăila, a fost aprobată prin autorizaţia Ministerului Instrucţiunii Publice cu nr. 1053 din 3 februarie 1897.

Felul şcolii, conform aprobării era următorul: Şcoala de fete cu cursul primar cu programa Statului şi cursul secundar cu programa proprie, aprobat prin ordin de ministru nr. 58283 din 10 septembrie 1910. Limbile de predare erau: română, germană şi franceză.

Mai multe puteți citi la paginile 16 – 22 din nr. 5 din 2016 al revistei „Ex Libris”, ce se poate regăsi pe site-ul bibliotecii: http://www.bjbraila.ro/…/uploads/2016/11/Ex-Libris-2016-web…
Care au fost pașii făcuți de conducerea Institutului de-a lungul timpului și care sunt actualele clase destinate copiilor brăileni aflați dintr-un nou material publicat în revistă “Ex Libris”, nr. 6/2016 care se va lansa în curând la Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Povestea fantastică a familiei Rasty-Petzalis

10 Jan

Farmacistul Sophocles Rasty-Petzalis (1834 – 1894) s-a născut la Atena unde a urmat cursurile Facultății de Farmacie, obținând diploma de spițer în anul 1857. După terminarea doctoratului a venit, împreună cu fratele său Pericle, medic de profesie și el, în Țara Românească. Deși în toate scrierile Sophocles și Pericle apar cu cele două nume de familie Rasty și Petzalis, unirea acestora încă nu este cunoscută, având în vedere că așa este păstrat numele și în prezent, Rasty-Petzalis.

Sophocles Rasty-Petzalis a devenit cetățean român în 1886 (împământenit cu dispensă de stagiu) și a primit indigenatul în 1889, iar în 1892 era deja eligibil la Senat, în județul Brăila. Sophocles Rasty-Petzalis a deschis în anul 1864, a patra farmacie din Brăila, devenită, în 1875, Farmacia Regală, fiind a doua farmacie a lui din acest oraș, iar în 1872 a deschis a doua farmacie din orașul Turnu Măgurele. Din 1883, Farmacia Regală funcționează în imobilul din str. Regală nr. 4 (ulterior nr. 2, actual str. Mihai Eminescu nr. 2), Sophocles Rasty-Petzalis fiind proprietarul imobilului, construit în anul 1858, de arhitectul italian Zambetti, special pentru farmacistul grec Sophocles Rasty-Petzalis. La parter era farmacia, iar la etaj, după ce urcai 23 de trepte, casa de locuit. Așa erau construite toate casele de pe strada Regală, cu o singură intrare, prăvălia la parter și locuința la etaj. Sophocles Rasty-Petzalis a fost căsătorit cu Ecaterina Munteanu, cu care a avut trei copii, Maria, căsătorită cu Mina Minovici, Ecaterina și Aristotel. Mai multe puteți citi la paginile 12 – 15 din nr. 5 din 2016 al revistei „Ex Libris”, ce se poate regăsi pe site-ul bibliotecii: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2016/11/Ex-Libris-2016-website.pdf

Care au fost domeniile în care s-a implicat Sophocles Rasty-Petzalis și cum a influențat viața socială și culturală a orașului aflați dintr-un nou material publicat în revistă “Ex Libris”, nr. 6/2016 care se va lansa în curând.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Dacă penița îți cere să scrii, este bine să o asculți

05 Jan

Până unde merge iubirea pentru scris și care sunt etapele de parcurs pentru a afla dacă ești talentat? Iată un material care încearcă să răspundă la aceste întrebări.

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila a lansat un proiect destinat tinerilor (în special liceenilor) intitulat „Arta de a scrie”, cu scopul de a încuraja această categorie să se alăture zonei de creație literară locală, precum și de a cultiva gustul pentru literatură și de a șlefui talentul. Lărgirea orizontului cultural al tinerei generații este o preocupare constantă a bibliotecii, proiectul fiind deschis tuturor tinerilor din Brăila dornici să scrie ori doar să exploreze această zonă. Un alt obiectiv urmărit este acela de a facilita redescoperirea unor autori mai puțin prezenți în programa școlară, cu scopul de a lărgi orizontul cultural și de a aprofunda și crea un substrat solid în activitatea proprie. Promovarea culturii locale și naționale, prin invocarea personalităților, a creațiilor lor, a mediului în care acestea s-au format completează oferta noastră. Finalul proiectului se va materializa prin editarea unei publicații cu cele mai reușite creații ale membrilor atelierului, oferind mijlocul de promovare a talentelor. Mai multe puteți citi la pagina 44 din nr. 5 din 2016 al revistei „Ex Libris”, ce se poate regăsi pe site-ul bibliotecii: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2016/11/Ex-Libris-2016-website.pdf

Cum a fost la lansarea publicației, cine sunt autorii și care sunt textele realizate de fiecare în parte aflați dintr-un nou material publicat în revistă “Ex Libris”, nr. 6/2016 care se va lansa în curând.

 
No Comments

Posted in Diverse