RSS
 

Posts Tagged ‘regulament’

Concurs județean de artă fotografică – “Instantanee brăilene”, ediția a VI-a, 2018

03 May

Argument

Concursul are ca scop susținerea tuturor elevilor pasionați de fotografie în vederea afirmării lor precum și aprecierea și valorificarea lucrărilor înscrise în concurs. Obiectul principal  al concursului îl constituie fotografia printată. Toate fotografiile vor fi expuse într-o expoziție organizată la bibliotecă, iar cele mai bune fotografii vor fi selecționate de juriu și incluse într-un catalog editat de organizator.


Competiția este lansată din dorința de a contribui la promovarea unei imagini a Brăilei la 650 de ani de atestare documentară și la 100 de ani de la făurirea României Întregite, așa cum este percepută prin prisma publicului tânăr, a elevilor de liceu și studenților care sunt pasionați de fotografie. Suntem convinși că spațiul brăilean are propriul farmec, cu monumentele, clădirile și peisajele de care oamenii se simt atașați și pe care le doresc imortalizate.

Organizator: Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila.

 

R E G U L A M  E N T

 

 Dreptul de participare. Eligibilitate. Cerințe tehnice și legale:

 • La concurs pot participa liceeni din municipiul şi judeţul Brăila, care sunt înscriși într-o instituție de învățământ preuniversitar, în clasele IX-XII și studenți înscriși la una dintre facultățile existente în Brăila.
 • Pentru a fi acceptate în concurs, fotografiile trebuie să nu fie mai vechi de 6 luni și să nu fi fost publicate niciodată.
 • Nu sunt permise persoane sau obiecte puse artificial în cadru etc. Colajul este permis doar la secțiunea (Locuri și oameni).
 • Participanții au dreptul de a se înscrie în concurs cu o singură fotografie la fiecare secțiune.
 • Fotografiile vor fi însoțite de o fișă cu  datele personale ale autorului: nume, prenume, școala, clasa, profesor îndrumător, data realizării fotografiei, titlul. Fotografiile  trebuie să aibă formatul A4,  (21/29 cm) și să fie printate pe hârtie fotografică.
 • Fotografiile nu trebuie sa aibă ramă, semnătură, sau alte înscrisuri!

Secţiuni:

 1. PORTRET;
  2.BRĂILA MONUMENTALĂ
  ;
 2. BRĂILA- LOCURI ȘI OAMENI (COLAJE).

 

Nu se acceptă înscrierea aceleiași fotografii la mai multe secțiuni (chiar dacă ați modificat culorile sau ați prelucrat fotografia. Vor fi descalificate ambele.

Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs.
Participantul este unicul responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs. Participanții păstrează drepturile de autor, asupra materialelor.

 • Nu se permite înscrierea fotografiilor-colaj, a celor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnității și intimității persoanei.
 • Nu se permite înscrierea fotografiilor care prezintă atitudine de fumător, consumator de alcool sau de droguri.
 • Vor fi descalificate fotografiile manipulate grosolan în programe de editare (desaturare sau suprasaturare parțială și selectivă, distorsionări, efecte speciale, aplicarea de filtre, texturi, bitonalitatea, alta decât alb-negru și sepia, scoaterea sau introducerea de elemente din/în fotografie, modificarea conținutului cu ajutorul duplicării de pixeli, cu Clone stamp sau Healing brush sau cu copy și paste). Au puține șanse de nominalizare fotografiile modificate genetic, adică la care s-a umblat prea mult la: levels, contrast, sharpness, saturație (pentru care nu se pot stabili limite obiective pentru editare digitală – care trebuie efectuată cu moderație).
 • Fotografia care nu respectă regulamentul va fi descalificată;
 • Fotografia portret trebuie să aibă ca subiect omul;
 • Orice autor care va înscrie o fotografie ce nu-i aparține va fi descalificat din concurs;
 • Câștigătorii vor fi anunțați la școlile din care provin asupra datei de premiere și a vernisării expoziției.
 • Toți elevii participanți vor primi diplomă de participare.
 • Toate fotografiile înscrise în concurs vor intra în arhiva Bibliotecii Județene Panait Istrati și pot fi folosite în publicații tipărite sau electronice, site-uri sau portal-uri de net ale instituțiilor partenere. Organizatorul își declină responsabilitatea în cazul când un terț preia de pe site fotografiile în vederea folosirii lor ulterioare.

 

Calendarul de desfășurare a Concursului:

Perioada de primire a fotografiilor este: 4 mai – 25 mai 2018.

Fotografiile vor fi expediate pe adresa:

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT ISTRATI” PIAȚA POLIGON NR. 4 BRĂILA, JUDEŢUL BRĂILA – cu mențiunea „Pentru concursul de fotografie”. Fotografiile pot fi aduse și personal la Biblioteca Județeană Panait Istrati, secția Colecții Speciale.

Persoane de contact: ION VOLCU sau MARA IONAȘCU tel. 0239626128 / int. 141, sau email ionvolku@yahoo.com;

 

Juriul și condițiile de jurizare:

Fotografiile înscrise în concurs vor fi evaluate de un juriu format din:

Ion Volcu – membru

Râșnoveanu Cătălin – președinte

Mara Ionașcu – membru

Festivitatea de premiere și vernisajul expoziției fotografice vor avea loc la Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila, pe 30 mai 2018, la ora 15.00.

Deciziile juriului sunt irevocabile și nu trebuie justificate!

Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile:

 • creativitate;
 • originalitate;
 • idee;
 • calitate tehnică;
 • estetica imaginii.

 

Clauze finale:
Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la concurs pentru oricare din următoarele motive:
• nerespectarea condițiilor tehnice descrise în paragrafele de mai sus;
• neconcordanța cu tema concursului.

Prin înscrierea la concurs participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile din Regulamentul de concurs și că le acceptă.