RSS
 

Posts Tagged ‘revistă’

Lansare de carte – “Brăila” de Petru Pintilie, ediție alcătuită și îngrijită de Viorel Coman

22 Jan

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a organizat vineri, 18 ianuarie 2019, de la ora 17.00, lansarea cărții “Brăila” de Petru Pintilie, ediție alcătuită și îngrijită de Viorel Coman.

Au prezentat: Gheorghe Lupașcu, Ioan Munteanu și Viorel Coman. Moderatorul evenimentului a fost dr. Eduard Claudiu Brăileanu.

În deschiderea evenimentului a avut loc lansarea Revistei culturale „Ex Libris” nr. 10/2018, editată de Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, prezentată de unul dintre colaboratorii publicației, Didi Miler. Revista poate fi accesată și în format electronic pe site-ul bibliotecii – http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2019/01/Revista-Ex-Libris-nr-10-din-2018.pdf.

„Retipărirea volumului «Brăila» de Petru Pintilie, după mai bine de jumătate de veac de la apariție are mai multe explicații. Cartea a apărut în preajma momentului când Brăila sărbătorea 600 de ani de la atestarea documentară din anul 1368. Recitită, cartea lui Petru Pintilie este un document, o mărturie a unei Brăile care, după două decenii de la război, intrase deja într-un amplu proces de dezvoltare, de industrializare – o experiență pe care nu o mai trăise niciodată în asemenea ritm. La a doua ediție cartea se publică în forma originală, conform manuscrisului, fără croșetele adesea severe și de neînțeles ale cenzurii, cu adăugarea unui corpus de texte neacceptate la prima ediție. În anexe au fost adăugate alte texte din presa locală sau națională publicate după apariția cărții, care întregesc imaginea Brăilei” – spune scriitorul și criticul literar, Viorel Coman, care de altfel a mărturisit că “vinovatul” pentru ideea retipăririi acestei publicații este managerul bibliotecii, Dragoș-Adrian Neagu.

Evenimentul a avut loc la Sala „Fănuș Neagu”, din cadrul bibliotecii brăilene.

Teodora Soare

 
 

Lansare la bibliotecă – Revista culturală brăileană – “Luceafărul literar și artistic”

01 Aug

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a găzduit, marți, 31 iulie 2018, de la ora 17.00, la Sala „Fănuș Neagu”, lansarea primului număr, dintr-o serie nouă, al revistei culturale „Luceafărul literar și artistic” realizată de instituția publică.

Moderatorul evenimentului a fost Dragoș Adrian Neagu, managerul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila. Au vorbit Viorel Coman, Vasile Datcu și Marian Căpățînă, dar și câțiva dintre participanți – Lucian Sabados, directorul Teatrului “Maria Filotti” Brăila, scriitoarea Doina Popescu-Brăila și artistul plastic Hugo Mărăcineanu.

Publicația cuprinde o serie de rubrici precum: interviu cu personalități culturale, poezie, proză și critică literară, teatru, istorie, artă plastică și cinematografică, recomandări de lectură, o secțiune pentru debutanți, precum și una dedicată traducerilor.

Directorul și editorul revistei “Luceafărul literar și artistic” este Dragoș Adrian Neagu, redactor șef – dr. Eduard Claudiu Brăileanu, consultanți – dr. Marian Căpățînă, prof. dr. Viorel Mortu, corectori și secretariat de redacție – Roxana Neagu, Teodora Soare, copertă și tehnoredactare – Laurian Onofrei.

Vă reamintim că revista “Luceafărul literar și artistic” a fost realizată la propunerea Consiliului Județean Brăila și sprijinită în ceea ce privește tipărirea ei de către consilierul județean, Marian Căpățînă.

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila mulțumește colaboratorilor pentru materialele oferite la realizarea primului număr al revistei “Luceafărul literar și artistic”!

 
 

Lansare de revistă culturală – “Luceafărul literar și artistic”

30 Jul

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila organizează marți, 31 iulie 2018, de la ora 17.00, la Sala „Fănuș Neagu”, la etajul 3 al instituției, lansarea primului număr, dintr-o serie nouă, al revistei culturale realizate de instituția publică, „Luceafărul literar și artistic”.

Prezintă Marian Căpățînă, Viorel Coman și Vasile Datcu. Moderatorul evenimentului va fi Dragoș Adrian Neagu, directorul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila.

Publicația cuprinde o serie de rubrici precum: interviu cu personalități culturale, poezie, proză și critică literară, teatru, istorie, artă plastică și cinematografică, recomandări de lectură, o secțiune pentru debutanți, precum și una dedicată traducerilor.

“Urmând vocația «Luceafărului literar și artistic», noua serie a acestei reviste are drept scop prezentarea culturii, civilizației și istoriei noastre locale, întru început, în continuitatea și diversitatea lor – din trecut și până în prezent, urmărind conectarea cititorilor acestei reviste cu fenomenul cultural european și mondial. «Luceafărul literar și artistic» caută să stimuleze de asemenea circulația ideilor, schimbul intelectual, dialogul între creatorii de toate genurile din spațiul brăilean și din țară”, spune managerul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, Dragoș Adrian Neagu.

Revista “Luceafărul literar și artistic” a fost realizată la propunerea Consiliului Județean Brăila și sprijinită în ceea ce privește tipărirea ei de către consilierul județean, Marian Căpătînă.

Vă așteptăm!

 
 

Ex Libris nr. 9/2018 – Ilarie Voronca, un brăilean prea repede dispărut

06 Jul

Pe numele său real Eduard Marcus, Ilarie Voronca s-a născut pe 31 decembrie 1903 la Brăila, absolvind studiile generale la Liceul “Nicolae Bălcescu” din oraşul natal, Seminarul Pedagogic din Bucureşti şi studiile universitare la Bucureşti şi Paris. A fost unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai curentului avangardist din literatura română şi franceză, edificator fiind faptul că, anual, în Franţa se acordă un premiu cu numele său unui manuscris de poezie inedită.

Bunul său prieten George Călinescu în „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” (1941), definea astfel poezia lui Ilarie Voronca: „Nu se poate tăgădui lui Ilarie Voronca o voluptoasă receptivitate sensorială, un simţ excelent al cuvântului şi o aptitudine de a ridica la rangul de material poetic orice percepţie”.

Vă propunem să descoperiți în numărul 9/2018 al revistei “Ex Libris” a Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila mai multe informații despre acest subiect, într-un amplu material semnat de profesor Corina-Marinela Bratosin, la pagina 67: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 

 
 

“Ex Libris” nr. 9/2018 – Revista “Viața Basarabiei” (1932 – 1944)

04 Jul

Cunoaștem deja că în perioada de după Unirea de la 1918 a Basarabiei cu România, situația social-economică și politică a teritoriului basarabean s-a ameliorat și, odată cu ea,  s-a dezvoltat și presa românească. Astfel, până în 1940 în teritoriu au existat mai multe publicații periodice, printre care „Viața Basarabiei”cea mai importantă revistă literară din Basarabia interbelică, care fusese suprimată la Chișinău în 1940 și își continuă activitatea la București.

Revista a contribuit la dezvoltarea culturii românești în Basarabia și a fost un factor important în promovarea creației literare. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila a intrat în posesia revistei în anul 2014 printr-o achiziție de la un anticariat din București.

Vă propunem să descoperiți în numărul 9/2018 al revistei “Ex Libris” a Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila mai multe informații despre acest subiect, într-un amplu material semnat de Ion Volcu, șef Birou Colecții Speciale. Depozit Legal, la pagina 44: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 
 

O prietenie cât o viață – Vasile Băncilă și Lucian Blaga

25 Jun

Vasile Băncilă și Lucian Blaga au fost ca “două sunete care s-au acordat într-o armonie”, prietenia dintre ei a fost un permanent dialog intelectual, fiind „una dintre cele mai calde și mai emoționante din istoria culturii noastre”.

Pentru Vasile Băncilă, Blaga este „cel mai mare poet și gânditor român astăzi și se bucură de o unanimitate de prețuire pe care rar a avut-o un creator român”, iar Blaga, consideră că Băncilă era cel care pătrunsese mai adânc și mai exact în gândirea sa și i-a consacrat o prietenie întemeiată pe prețuirea minții.

În nr. 9/2018 al revistei Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, „Ex Libris”, la pagina 55 descoperiți un material spectaculos – “Vasile Băncilă – Vocația prieteniei”. Textul scris de Angela Chiriac, șef Serviciu Dezvoltarea Colecțiilor și Catalogarea Documentelor din cadrul bibliotecii, nu prezintă doar prietenia dintre Vasile Băncilă și Lucian Blaga, dar și o scrisoare a lui Lucian Blaga către Vasile Băncilă aflată în colecțiile bibliotecii.

În perioada interbelică, Vasile Băncilă a publicat studii și eseuri în revistele “Gândirea”, „Gând românesc”, „Ideea europeană”, „Revista de filozofie”, „Însemnări sociologice”, „Revista generală a învățământului”, „Satul și Școala”, „Rânduiala” lui Ernest Bernea, etc. Vasta sa operă, risipită în paginile revistelor, a rămas mult timp necunoscută publicului larg. Abia după apariția lor postumă, figura lui Vasile Băncilă începe să capete contur în istoria culturii române. În 1938 i-a apărut unicul volum antum: „Lucian Blaga – energie românească”.

Mai multe pe:

 

http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf

 

Teodora Soare

 
 

Povestea fantastică a familiei Rasty-Petzalis

10 Jan

Farmacistul Sophocles Rasty-Petzalis (1834 – 1894) s-a născut la Atena unde a urmat cursurile Facultății de Farmacie, obținând diploma de spițer în anul 1857. După terminarea doctoratului a venit, împreună cu fratele său Pericle, medic de profesie și el, în Țara Românească. Deși în toate scrierile Sophocles și Pericle apar cu cele două nume de familie Rasty și Petzalis, unirea acestora încă nu este cunoscută, având în vedere că așa este păstrat numele și în prezent, Rasty-Petzalis.

Sophocles Rasty-Petzalis a devenit cetățean român în 1886 (împământenit cu dispensă de stagiu) și a primit indigenatul în 1889, iar în 1892 era deja eligibil la Senat, în județul Brăila. Sophocles Rasty-Petzalis a deschis în anul 1864, a patra farmacie din Brăila, devenită, în 1875, Farmacia Regală, fiind a doua farmacie a lui din acest oraș, iar în 1872 a deschis a doua farmacie din orașul Turnu Măgurele. Din 1883, Farmacia Regală funcționează în imobilul din str. Regală nr. 4 (ulterior nr. 2, actual str. Mihai Eminescu nr. 2), Sophocles Rasty-Petzalis fiind proprietarul imobilului, construit în anul 1858, de arhitectul italian Zambetti, special pentru farmacistul grec Sophocles Rasty-Petzalis. La parter era farmacia, iar la etaj, după ce urcai 23 de trepte, casa de locuit. Așa erau construite toate casele de pe strada Regală, cu o singură intrare, prăvălia la parter și locuința la etaj. Sophocles Rasty-Petzalis a fost căsătorit cu Ecaterina Munteanu, cu care a avut trei copii, Maria, căsătorită cu Mina Minovici, Ecaterina și Aristotel. Mai multe puteți citi la paginile 12 – 15 din nr. 5 din 2016 al revistei „Ex Libris”, ce se poate regăsi pe site-ul bibliotecii: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2016/11/Ex-Libris-2016-website.pdf

Care au fost domeniile în care s-a implicat Sophocles Rasty-Petzalis și cum a influențat viața socială și culturală a orașului aflați dintr-un nou material publicat în revistă “Ex Libris”, nr. 6/2016 care se va lansa în curând.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Dacă penița îți cere să scrii, este bine să o asculți

05 Jan

Până unde merge iubirea pentru scris și care sunt etapele de parcurs pentru a afla dacă ești talentat? Iată un material care încearcă să răspundă la aceste întrebări.

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila a lansat un proiect destinat tinerilor (în special liceenilor) intitulat „Arta de a scrie”, cu scopul de a încuraja această categorie să se alăture zonei de creație literară locală, precum și de a cultiva gustul pentru literatură și de a șlefui talentul. Lărgirea orizontului cultural al tinerei generații este o preocupare constantă a bibliotecii, proiectul fiind deschis tuturor tinerilor din Brăila dornici să scrie ori doar să exploreze această zonă. Un alt obiectiv urmărit este acela de a facilita redescoperirea unor autori mai puțin prezenți în programa școlară, cu scopul de a lărgi orizontul cultural și de a aprofunda și crea un substrat solid în activitatea proprie. Promovarea culturii locale și naționale, prin invocarea personalităților, a creațiilor lor, a mediului în care acestea s-au format completează oferta noastră. Finalul proiectului se va materializa prin editarea unei publicații cu cele mai reușite creații ale membrilor atelierului, oferind mijlocul de promovare a talentelor. Mai multe puteți citi la pagina 44 din nr. 5 din 2016 al revistei „Ex Libris”, ce se poate regăsi pe site-ul bibliotecii: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/wp-content/uploads/2016/11/Ex-Libris-2016-website.pdf

Cum a fost la lansarea publicației, cine sunt autorii și care sunt textele realizate de fiecare în parte aflați dintr-un nou material publicat în revistă “Ex Libris”, nr. 6/2016 care se va lansa în curând.

 
No Comments

Posted in Diverse

 

Lansarea revistei “Ex Libris”

08 Apr

Luni, 11 aprilie 2016, ora 10.00, la Biblioteca Județeană “Panait Istrati”  are loc lansarea Revistei Ex Libris nr. 4/2015, buletin informativ editat de Biblioteca Publică brăileană.  Evenimentul este moderat de Ion Volcu, șef birou în cadrul Bibliotecii și are loc la Secția Colecții Speciale din Str. Belvedere nr.3.

12970468_1018178168270609_696361535_o

Din sumarul acestui număr, enumerăm, printre altele, editorialul „Primul Festival de C’Arte la Brăila”, semnat de către directorul instituției, Dragoș Adrian Neagu, articole despre diverse manifestări culturale și proiecte desfășurate în Bibliotecă, rubrica „File de Istorie Locală” cu un material semnat de Dan Bistricean despre Liga Culturală Brăileană (1926-1930) precum și rubrica „Bibliofilie” cu informații inedite despre „Antiquae Urbis Splendor”, cea mai veche carte străină de la 1612, aflată în colecțiile Bibliotecii.  Dumitru Anghel, profesor și publicist, recomandă la rubrica „Recenzii”  lectura antologiei lirice „Poeții în Cetate”, iar Ion Volcu aduce în atenția cititorilor subiectul „Cenzura presei brăilene (1938-1944)”.

După lansare, revista poate fi găsită în format electronic pe site-ul Bibliotecii la adresa: http://www.bjbraila.ro/bjpi3.

Laura Caplea,

bibliotecar

 
 

“Sportul Brăilean” se lansează la Biblioteca Județeană

10 Dec

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila găzduiește joi, 17 decembrie 2015, de la ora 12.30, lansarea numărului 7 al Revistei „Sportul Brăilean”. Publicația este finanțată și coordonată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila și realizată sub patronajul Academiei Olimpice Române (AOR) filiala Brăila.

Scopul revistei este acela de a îmbogăți peisajul publicistic brăilean, să împrospăteze memoria afectivă a iubitorilor de sport din Brăila prin prezentarea unor pagini importante din istoria sportului brăilean, mai puțin cunoscute publicului. În același timp, realizatorii revistei își doresc să surprindă starea actuală a vieții sportive din județul nostru.

Afis_lansare revista Sportul Brailean RSB_7_2015 pt blog

Ca o noutate, anul acesta revista va veni și cu un format grafic schimbat, modern, dinamic, care să ofere cititorului satisfacția că deține o publicație brăileană la nivelul celorlalte de profil realizate în România.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila îi invită la această lansare pe toți colaboratorii pe care „Sportul Brăilean” i-a avut în cei 7 ani de existență, iar aceștia vor primi o legitimație onorifică de colaboratori ai revistei. Organizatorii evenimentului doresc să mulțumească astfel tuturor colaboratorilor.

“Folosim acest prilej pentru a mulțumi și jurnaliștilor, partenerilor tradiționali sau mai noi ai publicației (AOR – filiala Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, CSM Brăila, LPS Brăila) pentru sprijinul pe care ni l-au acordat constant pentru ca Revista «Sportul Brăilean» să devină un nume recunoscut pe plan local și național”, se menționează în comunicatul de presă al Direcției Județene pentru Sport și Tineret.