RSS
 

Vasile Băncilă – Vocația prieteniei

12 May

„A readuce la lumină pe Vasile Băncilă, înseamnă dintr-odată a reumple un gol, a restitui culturii românești una dintre verigile ei cele mai des articulate. Deoarece conștiința europeană a acestui gânditor frumos, curat, formată în studiile filosofice întreprinse la București și Paris, i-a conferit perspectiva reală asupra oamenilor și a faptelor culturii naționale, îndemnându-l să se pronunțe, cu fermitate iubitoare și obiectivă totodată, în problema fundamentală a acestei culturi, scara ei de valori”Zoe Dumitrescu-Bușulenga, „Portrete”.

Vasile Băncilă s-a născut la 1 ianuarie 1897, la Brăila. Urmează cursurile Liceului „Nicolae Bălcescu” din orașul natal. Studiile, urmate la Facultatea de Filozofie din București, sunt completate cu o specializare la Paris.

Pentru Vasile Băncilă, Blaga este „cel mai mare poet și gânditor român astăzi și se bucură de o unanimitate de prețuire pe care rar a avut-o un creator român”, iar Blaga, consideră că Băncilă era cel care pătrunsese mai adânc și mai exact în gândirea sa și i-a consacrat o prietenie întemeiată pe prețuirea minții.

O analiză a scrisorii lui Lucian Blaga către Vasile Băncilă, aflată în colecțiile Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila și despre prietenia cu Lucian Blaga, aflați dintr-un material scris de Angela CHIRIAC, Șef Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor și Catalogarea Documentelor, pentru revista bibliotecii, Ex Libris, nr. 9/2018, paginile 55 – 62:

https://www.bjbraila.ro/wp-content/uploads/2018/06/exlibris-nr.9-2018bis.pdf
 
No Comments

Posted in Diverse

 

Leave a Reply